rutjanapat

Just another WordPress.com site

คำคมภาษาอังกฤษ

                                                     คำคมภาษาอังกฤษ

“The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes.”
– – Benjamin Disraeli – –
ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง
“You get the best out of others when you give the best of yourself.”
– – Harvey Firestone – –
“คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป”
“If you always do what interests you, then at least one person is pleased.”
– – Katherine Hepburn – –
ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ
“Only two things are infinite, the universe and human stupidity,
and I’m not sure about the former.”
– – Albert Einstein – –
มีเพียงสองสิ่งเท่านั้นที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ สิ่งหนึ่งคือจักรวาล และอีกสิ่งคือความโง่เขลาของมนุษย์ ทว่าฉันไม่แน่ใจว่าจักรวาลจะเป็นเช่นนั้น
“Life remains the same until the pain of remaining the same
becomes greater than the pain of change.”
– – Anonymous – –
ชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งความเจ็บปวดจากความนิ่งเฉย จะมากกว่าความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลง
“He who loses money, loses much; He who loses a friend, loses more;
He who loses faith, loses all.”
– – Anonymous – –
เขา..ผู้สูญสิ้นทรัพย์สินไป   เขา..สูญเสียมากเหลือเกิน   เขา..ผู้สูญสิ้นเพื่อนไป                                              เขา..สูญเสียมากกว่า   เขา..ผู้สูญสิ้นความศรัทธา   เขา..ผู้นั้น.. สูญเสียยิ่งกว่าใครๆ
“The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi.”
– – Anonymous – –
ผู้ที่แน่วแน่และมุ่งมั่นจะหาหนทางแก้ปัญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาหนทางแก้ตัว

“The only thing in life achieved without effort is failure.”
– – Anonymous – –
มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือความล้มเหลว
“Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them.”
– – Anonymous – –
บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือกระทำ
“No bird soars too high if he soars with his own wings.”
– – William Blake – –
ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง
“Obstacles are those frightful things you see
when you take your eyes off your goals.”
– – Anonymous – –
อุปสรรคคือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง
“Advice is like snow; The softer it falls the longer it dwells upon,
and the deeper it sinks into, the mind.”
– – Samuel Taylor Coleridge – –
คำแนะนำเหมือนหิมะที่โปรยปรายลงมา ยิ่งบางเบาเพียงใดก็ยิ่งแตะเพียงเปลือกนอก และยิ่งหนักหนาเท่าใดก็ยิ่งลึกถึงความรู้สึกเท่านั้น
“There is nothing either good or bad but thinking makes it so.”
– – W.Shakespeare – –
ไม่มีสิ่งใดๆในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้เกิดความดีและความเลว
“Great minds discuss ideas; Average minds discuss events;
Small minds discuss people.”
– – Anonymous – –
จิตใจที่ยิ่งใหญ่วิพากย์วิจารณ์ความคิด จิตใจสามัญวิพากวิจารณ์เหตุการณ์ แต่จิตใจที่ต่ำต้อยนั้นวิจารณ์เพียงผู้คน
“Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it.”
– – D.Kaye – –
ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีทั้งหมดที่คุณมีสร้างสรรค์มันขึ้นมา
“Forgive your enemies, but never forget their names.”
– – J.F.Kennedy – –
จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด
“The only man who never makes mistakes is the man who never does anything.”
– – T.Roosevelt – –
คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย
“If you want to increase your success rate,double your failure Rate.”
– – T.Watson Jr (Founder of IBM) – –
ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว
“Even a Step back can be fatal.”
– – W.Brudzinski – –
แม้แต่การก้าวถอยหลังก็อาจถึงแก่ชีวิตได้
“Imagination is more important than knowledge.”
– – Albert Einstein – –
จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ที่มี                                                                                                                                                                         “The reward of a good thing well done is to have it done.”
– – Ralph Waldo Emerson – –
รางวัลของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมา
“You see things and you say, ‘Why?’!But I dream things that never were;
and I say, ‘Why not?”
– – George Bernard Shaw – –
คุณเห็นบางสิ่งบางอย่าง คุณจะพูดว่า”ทำไม” ในขณะที่ฉันได้เห็นความฝันของฉันซึ่งไม่เคยเป็นไปได้ ฉันพูดว่า “ทำไมถึงไม่มีสิ่งนั้นล่ะ”
“Do what you can, with what you have, where you are.”
– – Theodore Roosevelt – –
ทำในสิ่งที่คุณสามารถจะทำได้ พร้อมกับสิ่งที่คุณมีและที่ที่คุณอยู่
“Freedom is nothing else but a chance to do better.”
– – Albert Camus – –
อิสรภาพ ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นเลย หากแต่คือโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”
– – Eleanor Roosevelt – –
อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของตัวเองเท่านั้น
“God gives every bird it’s food, But He does not throw it into it’s nest”.
– – Anonymous – –
พระเจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว แต่ไม่เคยโยนอาหารให้ถึงรังของนกเหล่านั้น
“When life is giving you a hard time, try to endure and live through it.
You must never run away from a problem.
Convince yourself that you will survive and get to the other side.”
– – Margaret Ramsey * British literary agent – –
เมื่อคุณเห็นการมีชีวิตเป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัส ลองพยายามอดกลั้นและต่อสู้กับมัน จงอย่าวิ่งหนีต่อปัญหาใดๆที่คุณเผชิญอยู่ และเชื่อใจในตัวเองว่าสองมือของคุณสามารถทำให้คุณฝ่าฟันช่วงวิกฤตและผ่านมันไปได้
“There is Nothing so Sweet as Love’s Young Dreams!”
– – Anonymous – –
ไม่มีสิ่งใดจะหอมหวานเท่ากับความฝันในวัยเยาว์
“First say to yourself what you would be, and then do what you have to do.”
– – Epictetus (55-135 C.E.) – –
สิ่งแรกที่ต้องทำคือตั้งใจกับตัวเอง และลงมือทำ
“A person who lives right, and is right, has more power in their silence
than another has by words.”
– – Phillips Brook – –
บุคคลที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องและเหมาะสมแม้อยู่ในความเงียบก็แลมีอำนาจกว่าผู้อื่น
“Life is like a box of choclates.”
– – Anonymous – –
ชีวิตก็เหมือนกล่องใส่ชอกโกแลตที่มีหลากหลายสีสันและรสชาติ

“Glory in life is not in never failing, But rising each time we fail.”
– – Anonymous – –
ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่การที่ไม่เคยพ่ายแพ้ หากแต่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ล้มลง
“It is never too late to be what you might have been.”
– – George Eliot – –
ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น
“Do not be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment.”
– – Ralph waldo Emerson – –
อย่าขาดความมั่นใจในตัวเอง และตระหนกตกใจในสิ่งที่คุณทำ ทุกๆสิ่งคือประสบการณ์
“Learn from the mistakes of others.
You can’t live long enough to make them all yourself.”
– – Anonymous – –
จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นเพราะเราไม่สามารถเรียนรู้ความผิดพลาดนั้นได้ทั้งหมดในช่วงชีวิตของเราเอง
“This year’s success was last year’s impossibility.”
– – Anonymous – –
ความสำเร็จของปีนี้ คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปีที่ผ่านมา
“Who never made a mistake never made a discovery.”
– – Soren Kierkegaard – –
คนที่ไม่เคยกระทำผิดคือคนที่ไม่ได้ค้นหาสิ่งใด
“Praise the bridge that carried you over.”
– – George Colman – –
จงขอบคุณสะพานที่ให้คุณเดินข้ามมา
“To follow, without halt, one aim: There is the secret of success.”
– – Anna Pavlova – –
เคล็ดลับของความสำเร็จคือการเดินทางอย่างต่อเนื่องไปสู่จุดมุ่งหมาย
“Our deeds determine us, as much as we determine our deeds.”
– – George Eliot – –
การกระทำตัดสินเราเท่าๆกับที่เราตัดสินใจกระทำ
“The difference between the impossible and the possible
lies in a man’s determination.”
– – Tommy Lasorda – –
เส้นบางๆที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือการตัดสินใจของเรา
“If you don’t stand for something, you’ll fall for anything.”
– – Anonymous – –
ถ้าคุณไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณก็จะล้มหลวในทุกๆสิ่ง
“It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself.”
– – Eleanor Roosevelt – –
ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำ
“A wise man will make more opportunities than he finds.”
– – Francis Bacon – –
คนที่ฉลาดคือคนที่สร้างโอกาสมากกว่าที่เขาหาได้
“We write our own destiny. We become what we do.”
– – Madame Chiang Kai-Shek – –
ตัวเราเองที่กำหนดพรหมลิขิตและเราจะเป็นในสิ่งที่เราได้กระทำ
“Well done is better than well said.”
– – Ben Franklin – –
การลงมือทำดีกว่าคำพูดที่สวยหรู
“Life moves pretty fast…if you don’t stop to look around once in a while,
you might miss it.”
– – Ferris Bueller, “Ferris Bueller’s Day Off” – –
ชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณไม่หยุดและมองไปรอบๆบ้าง คุณอาจจะพลาดบางอย่างไป
Nobody has Wisdom if he does not know the Dark.
– – H.Hesse – –
ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจากการได้รู้จักความโง่เขลามาก่อน
“Great minds must be ready not only to take opportunity, but to make them.”
– – Colton – –
ความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แต่เตรียมพร้อมต่อโอกาส แต่ยังพร้อมที่จะลงมือทำ
“Do or do not; there is no try.”
– – Yoda – –
การตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำ ไม่ต้องใช้พยายามแต่อย่างใด
“He who knows little often repeats it.”
– – Thomas Fuller – –
ใครที่รู้อะไรเพียงนิดหน่อยก็มักจะคุยโวถึงมัน
“Wealth is like Sea Water:The more you drink the more thirsty you get.”
– – A.Schopenhauer – –
ความร่ำรวยเปรียบเหมือนน้ำทะเล ยิ่งดื่มมาเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหายมากขึ้นเท่านั้น
“Progress always involves risk. You can’t steal second with your foot on first.”
– – Fredrick Wilcox – –
พัฒนาการจะมีเรื่องของความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ คุณจะไม่สามารถขโมยเบสสอง ได้เลย ถ้าเท้ายังแตะเบส 1 อยู่
“You don’t get harmony when everybody sings the same note.”
– – Doug Floyd – –
คุณจะไม่สามารถหาความกลมกลืนได้ เมื่อทุกคนร้องเพลงด้วยโน้ตตัวเดียวกัน
“Thinking: The talking of the soul with itself.”
– – Plato – –
การคิด คือ การพูดของวิญญาณกับตัวมันเอง
“Nature is as complex as it need to be…. and no more.”
– – Albert Einstein – –
ธรรมชาติซับซ้อนเท่าที่มันจำเป็น…ไม่มากกว่านั้น
Heaven never helps the men who will not act.
– – Henry Bergson – –
สวรรค์ไม่ช่วยคนเกียจคร้าน
Move out man! Life is fleeting by.
Do something worthwhile, before you die.
Leave behind a work sublime,
that will outlive you and time.
– – Alfred A. Montepert – –
อันชีวิตคนเราช่างสั้นนัก  ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสาย  ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตาย
มีความหมายคงอยู่ ตลอดไป
Seize the day. Make your lives extraordinary.
– – From The Dead Poets Society – –
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตคุณจะไม่ธรรมดา
Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.
– – Robert F. Kennedy – –
คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่
It is only in adventure that some people succeed in knowing themselves–in finding themselves.
– – Andr Gide – –
มีแต่ในการผจญภัยเท่านั้น ที่บางคนประสบความสำเร็จในการรู้จักตัวเอง นั้นคือ การค้นพบตัวเอง
If we do not find anything very pleasant, at least we shall find something new.
– – Voltaire – –
ถึงแม้ว่าเราจะไม่พบสิ่งที่พอใจ อย่างน้อย เราก็จะได้เจอสิ่งใหม่ๆ
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
– – Abraham Lincoln – –
คุณหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา แต่ คุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา
Beware of small expenses; a small leak will sink a great ship.
– – Benjamin Franklin – –
จงระวังสิ่งเล็กๆน้อยๆ เช่น รอยรั่วเล็กๆอาจจะทำให้เรือใหญ่ล่ม
You know you’re old when the candles cost more than the cake.
– – Bob Hope – –
คุณจะรู้ว่าคุณแก่ตัวก็ต่อเมื่อเทียนที่ต้องจุดในงานวันเกิดแพงกว่าเค้กวันเกิด
Age does not protect you from love. But love, to some extent, protects you from age.
– – Jeanne Moreau – –
อายุป้องกันคุณจากความรักไม่ได้ แต่ความรัก ในจำนวนที่พอเหมาะ ปกป้องคุณจากอายุได้
When you go in search of honey you must expect to be stung by bees.
– – Kenneth Kaunda – –
เมื่อคุณต้องการน้ำผึ้ง คุณต้องรู้ว่า คุณจะถูกผึ้งต่อย
If men cease to believe that they will one day become gods then they will surely become worms.
– – Henry Miller – –
เมื่อมนุษย์เลิกเชื่อว่าวันหนึ่งเค้าจะกลายเป็นพระเจ้า เมื่อนั้น เค้าจะเป็นแค่หนอนตัวหนึ่งเท่านั้น
The ripest peach is highest on the tree.
– – James Whitcomb Riley – –
ลูกพีชที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่สูงที่สุดบนต้น
And he that strives to touch the stars,
Oft stumbles at a straw.
– – Edmund Spenser – –
คนที่พยายามจะสัมผัสดวงดาว มักจะพลาดกับสิ่งเล็กน้อย
It takes two flints to make a fire.
– – Louisa May Alcott – –
ต้องใช้หินถึง2ก้อนถึงจะเกิดไฟได้
We boil at different degrees.
– – Ralph Waldo Emerson – –
คนเรามีจุดเดือดไม่เท่ากัน
Let not the sun go down upon your wrath.
– – Ephesians 4:26 – –
อย่าให้พระอาทิตย์ตกลงไปพร้อมกับความโกรธของคุณ
The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched.
They must be felt with the heart.
– – Helen Keller – –
สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ
Remember to always dream. More importantly to make those dreams come true and never give up.
– – Dr. Robert D. Ballard – –
จงฝันอยู่เสมอ ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือ ทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง และอย่ายอมแพ้
Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.
– – Theodore Roosevett – –
สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน
There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness,
thinking of others first. When you learn to live for others, they will live for you.
– – Paramahansa Yogananda – –
มีแม่เหล็กอยู่ในหัวใจของคุณ ซึ่งจะดึงดูดมิตรแท้ แม่เหล็กชนิดนี้คือ ความไม่เห็นแก่ตัว
และการคิดถึงคนอื่นก่อน เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อคนอื่น พวกเขาก็จะอยู่เพื่อคุณ
A friend is one who knows us, but loves us anyway.
– – Fr. Jerome Cummings – –
เพื่อนคือคนที่รู้จักเรา และรักเราไม่ว่าเราจะเป็นยังไง
คำคมความรัก
“It’s not too hard to find some love
but it’s also not easy to make that love to be forever.”
– – Anonymous – –
อันความรักไม่ใช่เรื่องยากที่จะได้มา และมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ที่จะรักษาความรักนั้นให้อยู่เป็นนิรันดร์
“Life is beautiful with people like you in it.”
– – Anonymous – –
ชีวิตช่างงดงามนัก เมื่อมีคนอย่างคุณอยู่ด้วย
“The only abnormality is the incapacity to love.”
– – Anonymous – –
ได้มีรักและสูญเสียมันไป ยังดีเสียกว่า ไม่รู้จักความรักเลย
“Thoughts of you brighten up my day.”
– – Anonymous – –
การได้คิดถึงคุณ ทำให้วันของฉัน..สว่างไสว
“To LOVE is to GIVE.”
– – Anonymous – –
ความรักคือการให้
“When you love someone, say it. Say it loud. Say it right away,
or the moment…just passes you by.”
– – Anonymous – –
เมื่อไหร่ที่คุณรักใครสักคน จงบอกเขา บอกไปเลยดังๆ ว่า คุณรักเขามากมายแค่ไหน
อย่าปล่อยจนถึงวันที่เขาไม่อยู่ให้คุณบอกรัก
“Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.”
– – Anonymous – –
ความรักคือ การรวมจิตวิญญาณของคนสองคนให้เป็นหนึ่ง
“If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain.”
– – Anonymous – –
ถ้าฉันสามารถหยุดหัวใจเพียงหนึ่งเดียวนี้ไม่ให้แตกสลายได้ ฉันคงไม่อยู่อย่างเปล่าไร้เช่นนี้
“If you love something…let it go, if it comes back to you it was truly meant to be.”
– – Anonymous – –
ถ้าคุณรักในใครซักคน จงปล่อยให้เขาเป็นอิสระ เพราะถ้าคู่กันแล้ว ยังไงซะเขาก็เป็นของคุณ
“It’s easy to say ‘I LOVE YOU’. But only ‘I DO’ says you’re really one, for always…”
– – Anonymous – –
คําว่ารักใครก็พูดได้ แต่สิ่งสําคัญกว่านั้นคือรักที่รักจริงๆ จากหัวใจ
“Love can make you happy but often times it hurts,
but love is only special when you give it to who its worth.”
– – Anonymous – –
ความรักรังสรรค์ความสุข แต่บ่อยครั้งก็สร้างความเจ็บปวด
ทว่า..เมื่อคุณให้ความรักแก่คนที่สมควรได้รับ..ความรักนั้นจะมากค่า
“Love has no control and neither does one’s mind when they are in love.”
– – Anonymous – –
ความรักไม่มีกฎเกณฑ์บังคับ ไฉนเราจะบังคับคนที่กำลังมีความรักได้
“True love lasts forever.”
– – Anonymous – –
ความรักที่แท้จริงเป็นอมตะ
“Absence does for love what the wind does for a flame: it extinguishes the weak,
and feeds the strong.”
– – Anonymous – –
ความรักไม่มีตัวตน เสมือนกับลมที่ทำให้เปลวไฟติดหรือดับได้ รักก็สามารถทำให้คนอ่อนแอหรือเข้มแข็งได้เช่นกัน
“Some people think that it’s holding on that makes one strong,
Sometimes it’s letting go.”
– – Anonymous – –
บางคนคิดว่า การได้ครอบครองในสิ่งที่รัก จะทำให้รู้สึกมั่นคงในรัก แต่บางทีการให้อิสระ อาจจะมีค่ามากกว่านั้น
“Love..like fine sand. Grasp it and it will quickly slip through your fingers.
Cup it gently and it will fill the voids of your soul – –
as sand seeks to fill the spaces in your hands.”
– – Anonymous – –
ความรักก็เหมือนเม็ดทราย เมื่อใดที่รีบคว้ามันไว้ เม็ดทรายนั้นจะไหลออกทางร่องนิ้ว
แต่เมื่อค่อยๆ ประคองมันไว้ มันก็จะอยู่ในมือของคุณ และถ้าคุณถนุถนอมความรัก มันก็อยู่ในทุกช่องว่างในหัวใจ เช่นเดียวกับเม็ดทรายที่อยู่ในกำมือ
“In real love you want the other’s person good.
In romantic love you want the other person.”
– – Mrgret Anderson – –
คุณต้องการความดีของอีกฝ่ายสำหรับความรักที่แท้จริง แต่คุณต้องการเพียงตัวของเขาในความรักที่ลุ่มหลง
“Where the relation is one of love, words are of no use.”
– – Ghandi – –
คำพูดใดๆ ก็ไม่จำเป็นในที่ที่ความสัมพันธ์เกิดจากความรัก
“Love conquers everything.”
– – Anonymous – –
ความรักชนะทุกสิ่ง
“As I gaze upon your beauty, I think to myself,
never have I seen an angel fly so low.”
– – Anonymous – –
ในขณะที่ฉันจ้องมองคุณ ฉันคิดกับตัวเองเสมอว่า ทำไมนางฟ้าถึงได้บินลงมาใกล้ถึงเพียงนี้
“Love can be sunshine and love can be blind ..
but only you could really know .. define your love.”
– – Anonymous – –
ความรักเป็นทั้งแสงสว่างและความมืด แต่สิ่งเดียวที่คุณรู้…คือนิยามความรักของตัวเอง
“When love meets happiness begins.”
– – Anonymous – –
เมื่อความรักมาบรรจบ ความสุขก็เริ่มต้น
“Don’t go find LOVE, Let LOVE finds you.”
– – Anonymous – –
จงอย่าไขว่คว้าหารัก จงให้รักตามหาคุณ
“Love is just a four letter word with so many meanings behind it.”
– – Anonymous – –
คำว่ารักเป็นอักษรเพียง 4 ตัว ที่เรียงร้อยขึ้นมา ด้วยความหมายที่มากมายในคำนั้น
“Love has its ways.”
– – Anonymous – –
ความรักมีหนทางของมัน
“When one door of happiness closes, another opens;
but often we look so long at the closed door
that we do not see the one which has been opened for us.”
– – Helen Keller – –
เมื่อประตูแห่งความรักบานใดบานหนึ่งได้ปิดลง อีกบานก็เปิดขึ้นมา แต่เรามัวแต่มุ่งความสนใจไปที่บานที่ปิดลงนั้นมากจนเกินกว่าจะได้เห็นประตูใหม่ที่เปิดขึ้น
“If you never get your heart broken, you’ll never learn to love.”
– – Anonymous – –
ถ้าหากคุณไม่เคยอกหัก คุณก็ยังไม่รู้จักความรัก
“Love is like an hourglass with the heart filling up as the brain empties.”
– – Anonymous – –
ความรักเปรียบเสมือนนาฬิกาทราย ที่เติมเต็มไปด้วยความรัก และมีแค่รักเท่านั้น
“Love sees not with the eyes but with the Mind.”
– – Anonymous – –
ความรักไม่สามารถเห็นได้ด้วยด้วยตา แต่สัมผัสได้ด้วยใจ
“Where’s ever you go, go with all your heart.”
– – Confucious – –
ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน จงไปพร้อมใจทั้งหมดของคุณ
When you’re in love…life is like a romance novel that you never want to end.
เมื่อคุณอยู่ในห้วงแห่งรัก ..ชีวิตก็เหมือนดั่งนิยายที่คุณอ่านไม่จบ
When you love someone…you’ll do anything to reach the heart of the one you love.
เมื่อคุณรักใครสักคน…คุณจะทำทุกอย่างเพื่อชนะใจเขา
When you feel true love…you follow the way of the heart.
เมื่อมีรักแท้…คุณก็พร้อมที่จะไปตามเสียงเรียกร้องของหัวใจ
When love is in your heart…life is so good it’s like a dream.
เมื่อมีรักในใจ..ชีวิตก็งดงามดุจความฝัน
When you’re in love it has a strange affect on everything you do.
เมื่อคุณอยู่ในห้วงแห่งความรัก รักนั้นดูเหมือนจะมีอิทธิพลกับทุกสิ่งที่คุณทำอย่างประหลาด
When you love someone…everything around you can feel the warmth of your love.
เมื่อคุณรักใคร…ทุกสิ่งรอบๆ ตัวคุณดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นแห่งรักนั้น
When you’re in love your only aim is for the heart of the one you love.
เมื่อคุณอยู่ในห้วงแห่งรัก…สิ่งเดียวที่คุณปราถนาคือ หัวใจรักตอบแทน

When love is in your heart ..it inspires you to be the best you can be.
เมื่อใจคุณมีรัก…รักนั้นจะบันดาลให้คุณทำทุกสิ่งได้ดีเยี่ยม
When you love someone…the seeds you plant grow into love.
เมื่อคุณรักใคร…เมล็ดพันธุ์ที่คุณปลูกก็งอกงามเป็นความรัก
When you’re in love you have love to share with everything around you.
เมื่อคุณมีรัก…คุณก็อยากแบ่งปันรักนั้นกับทุกสิ่งรอบๆ ตัว
When love is in your heart you’re happy doing the simple chores of life.
เมื่อคุณมีรักในหัวใจ…แม้เรื่องธรรมดาประจำวัน ก็ดูจะทำให้คุณมีความสุขได้
When you love someone no matter how you add it up,the answer remains the same.
เมื่อคุณรักใครสักคน…ไม่ว่าคุณจะคิดไปทางใด คำตอบก็ดูจะออกมาเหมือนเดิมเสมอ
When you’re in love the treasure you seek is true and endless love.
เมื่อคุณตกอยู่ในห้วงแห่งรัก…สมบัติล้ำค่าสิ่งเดียวที่คุณแสวงหา ก็คือรักแท้อันเป็นนิรันดร์
When you’re bound with love you’re a happy prisoner…
เมื่อคุณถูกพันธนาการด้วยรัก…คุณก็คือนักโทษที่มีความสุขที่สุด
When you love someone …you just can’t keep it to yourself.
เมื่อคุณรักใครสักคน…ก็ดูเหมือนว่าคุณจะเก็บรักนั้นไว้ในใจคนเดียวไม่ได้
When you’re in love you feel like your heart can life you to a higher place and put you on top of the world…
เมื่อคุณอยู่ในห้วงแห่งรัก … คุณจะรู้สึกราวกับว่า หัวใจพาตัวคุณล่องลอยสู่ความสุขเหนือคนทั้งโลก

  คำคม

 It takes two flints to make a fire.
– Louisa May Alcott – –
ต้องใช้หินถึง2ก้อนถึงจะเกิดไฟได้

“Progress always involves risk. You can’t steal second with your foot on first.”
– Fredrick Wilcox – –
พัฒนาการจะมีเรื่องของความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ คุณจะไม่สามารถขโมยเบสสอง ได้เลย ถ้าเท้ายังแตะเบส 1 อยู่ (เบสบอล)

 “It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself.”
– Eleanor Roosevelt – –
ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำ

No man or woman is worth your tears and the only
one who is, will never make you cry.

ไม่มีชายหรือหญิงคนไหนมีค่าพอที่คุณจะต้อง
เสียน้ำตาให้ ส่วนคนที่มีค่าพอนั้น
เขาย่อมที่จะไม่มีวันทำให้คุณร้องไห้อย่างเด็ดขาด

It may take only a minute to like someone,
only an hour to have a crush on someone
and only a day to love someone
but it will take a lifetime to forget someone.

มันอาจจะใช้เวลาเพียงชั่วนาทีที่จะชอบใครสักคน
เพียงชั่วโมงที่จะนึกรักใครสักคน
และเพียงชั่ววันที่จะรักใครสักคน
แต่มันจะใช้เวลาชั่วชีวิตของท่านที่จะลืมคนคนนั้น

 If you love someone,
put their name in a circle,
instead of a heart,
because hearts can break,
but circles go on forever.

ถ้าคุณรักใครสักคน
จงเอาเขาไว้รอบตัวคุณแทนที่จะใส่เขาไว้ในใจ
เพราะหัวใจสามารถแตกสลายได้
แต่ถ้าเขาอยู่รอบตัวคุณ เขาจะอยู่กับคุณตลอดไป

God gives every bird it’s food.
But He does not throw it into it’s nest.
พระเจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว
แต่ไม่เคยโยนอาหารให้ถึงรังของนกเหล่านั้น

love is a war, easy to start
but very hard to stop.

Vision without action is merely a dream.
Action without vision just passes the time.
Vision with action can change the world

WITH MONEY YOU CAN BUY A HOUSE BUT NOT A HOME
WITH MONEY YOU CAN BUY A CLOCK BUT NOT TIME
WITH MONEY YOU CAN BUY A BED BUT NOT SLEEP
WITH MONEY YOU CAN BUY A BOOK, BUT NOT KNOWLEDGE
WITH MONEY YOU CAN A DOCTOR, BUT NOT GOOD HEALTH
WITH MONEY YOU CAN BUY A POSITION BUT NOT RESPECT
WITH MONEY YOU CAN BUY BLOOD BUT NOT LIFE
WITH MONEY YOU CAN BUY SEX BUT NOT LOVE

A penny saved is a penny earned.
Earn a penny is saved a penny.
ประหยัดได้หนึ่งเพนนี เท่ากับหาได้หนึ่งเพนนี
หาได้หนึ่งเพนนี เท่ากับประหยัดได้หนึ่งเพนนี

Nevre give advice in a crowd
อย่าให้คำแนะนำผู้อื่นท่ามกลางฝูงชน

You don’t need to take a person’s advice
to make him fell good
Just ask for it.
หากอยากให้ผู้อื่นชื่นใจคุณ
ไม่จำเป็นต้องปฎิบัติตามคำแนะนำของเขาหรอก
เพียงแค่เอ่ยปากขอก็พอแล้ว

Remember…
that your character is your destiny.
จงจำไว้ว่า ลักษณะนิสัยของคุณ
เป็นตัวกำหนดโชคชะตาของตัวคุณเอง

If you tell the truth,
you don’t have to remember anything.
หากคุณพูดความจริง
คุณไม่จำเป็นต้องจดจำอะไรเลย

All the darkness in the world
can’t put out the light of one candle.
ความมืดทั้งโลกก็ดับแสงเทียนเล่มหนึ่งไม่ได้

Knowledge makes humble ;
Ignorance makes proud.
ความรู้ สอนให้ถ่อมตน
แต่ความโง่เขลา สอนให้เย่อหยิ่ง

In every beginning
think of the end
ในการเริ่มต้นทุกครั้ง
จงคิดถึงจุดจบด้วย

Wise men learn form others’ mistake
Fools by their own.
คนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น
คนโง่เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง

Every one minute you spend in planning
will save you at least three minutes in execution.
ทุกหนึ่งนาทีที่คุณใช้ไปในการวางแผน
จะประหยัดเวลาได้อย่างน้อยสามนาทีเมื่อปฎิบัติตามแผน

It’s much easier to giveness
then to (revenge) ask for permission.
การให้อภัยง่ายกว่า
การ (แก้แค้น) ขออนุญาตมากมาย

No man is fit to command another
who can’t command himself.
คนที่ไม่สามารถบัญชาตัวเองได้
ย่อมไม่เหมาะสมที่จะบังคับบัญชาคนอื่น

Often the way to win
is to forgot to keep score.
บ่อยครั้งวิธีที่ดีที่สุด ที่จะชนะคือ
การลืมที่จะนับแต้ม

Never fear shadow.
They simply mean
there’s a light shining
some where near by.
อย่ากลัวเงา เพราะเงา
หมายความว่ามีแสงสว่าง
ส่องอยู่ใกล้ ๆ สักแห่ง

Am I not destroying my enemies
when I make friends of them ?
ผมไม่ได้ทำลายศัตรูของผมไปดอกหรือ
เมื่อผมทำให้พวกเขากลายเป็นมิตรของผม

ใส่ความเห็น »

สุภาษิตภาษาอังกฤษ

             

สุภาษิตภาษาอังกฤษ  Proverb , An Adage  ตอนที่ 1

Good cloths open all doors. = ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

Overtly agree but coertly oppose = ปากว่าตาขยิบ หรือพูดอีกอย่างแต่ทำอีกอย่าง                                               

  Cry for the Moon = กระต่ายหมายจันทร์ หมายถึงหนุ่มหมายปองสาวที่มีฐานะดีกว่า                                     

 Apple of sodom =สวยแต่รูป จูบไม่หอม  งามภายนอกแต่ใจแย่ไง                                                                     

When misfortune reaches the limit, good fortune is at hand = ต้นร้ายปลายดี  เริ่มต้นไม่ดีแต่ไปดีเอาตอนหลัง                                                                                                                                                                

   Between the devil and the deep blue sea = หนีเสือปะจรเข้                                                                                  

  Be caught red-handed = จับได้คาหนังคาเขา                                                                                                                      

 To take for a needle in a haystack = งมเข็มในมหาสมุทร                                                                                      

 To eat one’s cake and have it too = จับปลาสองมือ                                                                                                        

 To take something with a pinch of salt = ฟังหูไว้หู  ฟังแล้วคิดพิจารณาก่อนจะเชื่อ                                                  

 As you sow, so you reap = ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว                                                                                                    

 Cannot make head or tail of = จับต้นชนปลายไม่ถูก

 สุภาษิตภาษาอังกฤษ Proverb , An Adage  ตอนที่ 2

“You can not teach old dogs new tricks.” = เราไม่สามารถสอนกลเม็ดใหม่ๆ ให้สุนัขแก่ได้….หรือ ไม้แก่ดัดยากนั่นเอง…อิ อิ..                                                                                                                                                 

“Where thereis a will, there is a way” = ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น                                

   “Look before you leap” = จงดูให้ดีก่อนื้จะกระโดด หมายถึง คิดให้ดี รอบคอบก่อนที่จะทำอะไร                 

  “Prevention is better than cure”= กันไว้ดีกว่าแก้                                                                                                   

“Still water runs deep.” = น้ำนิ่งไหลลึก หมายถึงคนเงียบๆแต่อาจคิดลึกลับซับซ้อนได้                                                

 “Do as Romans do when you are in Rome” = จงทำตัวให้เหมือนคนโรมันเมื่ออยู่ในกรุงโรม….หรือ เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม                                                                                                                                           

 Joy and sorrow are as near as today and tomorrow.” = ความสุขกับความทุกข์อยู่ใกล้กันเหมือนวันนี้กับวันพรุ่งนี้                                                                                                                                                                                                                                                         “He who has never tasted bitterness does not know what is sweet” = ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่นจะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร                                                                                                                            

 “One who lives in a glasshouse should not throw stones.” = เมื่ออยู่ในเรือนกระจกไม่ควรขว้างก้อนหิน หมายถึงเมื่ออยู่ในที่ๆ เสีบเปรียบก็อย่าหาเรื่องผู้อื่น                                                                                        

    “Time and tide wait for no man” = เวลาและกระแสน้ำไม่เคยคอยใคร                                                          

  “Everyone thinks his own burden the heaviest.” =  ทุกคนมักคิดว่าภาระของตนหนักกว่าของผู้อื่นเสมอ  

 “No one is too old to learn” = ไม่มีใครแก่เกินเรียน

ใส่ความเห็น »

สุภาษิต คำคม และสำนวนภาาาอังกฤษ ในหมวดA-Z และอื่นๆ

รวมสุภาษิต คำคม สำนวนภาษาอังกฤษ พร้อมความหมายภาษาไทย มากที่สุด

การศึกษาสุภาษิต-คำคมภาษาอังกฤษ จะทำให้เราทราบความหมายของสุภาษิต-คำคมนั้น ได้รับความรู้เรื่องคำศัพท์ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ความเชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษาที่สอดแทรกอยู่ ประโยชน์สูงสุดคือการมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีจากสุภาษิต-คำคม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งผู้จัดทำได้รวบรวมไว้ดังนี้

1. An accident  is due to lack of proper care. =  อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นจากการขาดความระมัดระวัง
2. Don’t charge your memory with  too many facts = อย่าใช้สมองจดจำเรื่องราวต่าง ๆ ให้มากจนเกินไป
3. A   mad  man is not responsible  for his actions. =  คนบ้าไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำของเขา
4. It’s a sad house where the hen crows louder than the cock. =  สามีเป็นช้างเท้าหน้า  ภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง
5. Marriage is an expensive luxury. = การแต่งงานเป็นของฟุ่มเฟือยที่แสนแพง
6. Fools build house; wise men buy them. = คนโง่สร้างบ้านอยู่  คนฉลาดซื้อบ้านสร้างเสร็จอยู่
7. Keep  something for a rainy day. = กินน้ำเผื่อแล้ว
8. There is no fool like an old fool. =ไม่มีใครโง่เกินคนแก่โง่
9. Kill not the goose that lays the golden eggs. = โลภมากลาภหาย.
10. Facts are stubborn things.    =  ความจริงล้างอย่างไรก็ไม่เลือนหาย
11. It  is a foolish sheep  that makes.   The wolf  his confessor. =   อย่าชี้โพรงให้กระรอก
12. Brave actiuons never want trumpet. = การกระทำอันกล้าหาญ  ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศให้ใครรู้
13. Good manners are part and parcel of a good education. = กิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย  เป็นส่วนสำคัญจากการได้รับการศึกษาดี
14. A bad workman always blames his tool. = รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
15. Habituate yourself to hard work. = จงฝึกฝนตัวเองให้เคยชินกับงานหนัก
16. Fine features make fine birds. = ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะแต่ง
17. Man has gregarious habits. = มนุษย์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ
18. Big fish eat little fish. = ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
19. Guardianship has many responsibillitie. = การเป็นผู้ปกครองนั้นต้องมีความรับผิดชอบมาก
20. A friend in need is a friend indeed = เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก
21. Birds of a feather flock together = คบคนพาล พาลพาไปหาผิด
22. Actions speak louder than words =  ทำดีกว่าพูด
23. A bird in head is worth two in the bush = สิบเบี้ยใกล้มือ
24. A rolling stone gathers no moss =  รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
25. Absence makes the heart grow fonder =  ตัวไกลใจอยู่ยิ่งไกลก็ยิ่งรักกัน
26. Make hay while the sun shines =  น้ำขึ้นให้รีบตัก
27. He laughs best who laughs last =  หัวเราะทีหลังดังกว่า
28. Listeners hear no good of themselves = นินทากาเลเหมือนเทน้ำ
29. It is never too late to mend =  ไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้น
30. Still water runs deep = น้ำนิ่งไหลลึก
31. Good cloths open all doors. = ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
32. Overtly agree but coertly oppose = ปากว่าตาขยิบ หรือพูดอีกอย่างแต่ทำอีกอย่าง
33.  Cry for the Moon = กระต่ายหมายจันทร์ หมายถึงหนุ่มหมายปองสาวที่มีฐานะดีกว่า
34.  Apple of sodom =สวยแต่รูป จูบไม่หอม  งามภายนอกแต่ใจแย่ไง
35. When misfortune reaches the limit, good fortune is at hand = ต้นร้ายปลายดี 
เริ่มต้นไม่ดีแต่ไปดีเอาตอนหลัง
36. Between the devil and the deep blue sea = หนีเสือปะจรเข้
37. Be caught red-handed = จับได้คาหนังคาเขา
38. To take for a needle in a haystack = งมเข็มในมหาสมุทร
39. To eat one’s cake and have it too = จับปลาสองมือ
40. To take something with a pinch of salt = ฟังหูไว้หู  ฟังแล้วคิดพิจารณาก่อนจะเชื่อ
41. As you sow, so you reap = ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
42. Cannot make head or tail of = จับต้นชนปลายไม่ถูก
43. You can not teach old dogs new tricks. = เราไม่สามารถสอนกลเม็ดใหม่ๆ ให้สุนัขแก่ได้….
หรือ ไม้แก่ดัดยากนั่นเอง…
44. Where there is a will, there is a way = ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
45. Look before you leap  = จงดูให้ดีก่อนื้จะกระโดด หมายถึง คิดให้ดี รอบคอบก่อนที่จะทำอะไร
46. Prevention is better than cure = กันไว้ดีกว่าแก้
47. Do as Romans do when you are in Rome = จงทำตัวให้เหมือนคนโรมันเมื่ออยู่ในกรุงโรม….
หรือ เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
48. Joy and sorrow are as near as today and tomorrow. = ความสุขกับความทุกข์อยู่ใกล้กันเหมือนวันนี้กับวันพรุ่งนี้
49. He who has never tasted bitterness does not know what is sweet = ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่น
จะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร
50. One who lives in a glasshouse should not throw stones. = เมื่ออยู่ในเรือนกระจกไม่ควรขว้างก้อนหิน
หมายถึงเมื่ออยู่ในที่ๆ เสีบเปรียบก็อย่าหาเรื่องผู้อื่น
51.”Time and tide wait for no man” = เวลาและกระแสน้ำไม่เคยคอยใคร
52. Everyone thinks his own burden the heaviest. =  ทุกคนมักคิดว่าภาระของตนหนักกว่าของผู้อื่นเสมอ
53. No one is too old to learn = ไม่มีใครแก่เกินเรียน
54. Reading makes a full man. = การอ่านหนังสือทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์
55. All men naturally desire to know. = มนุษย์ทุกคนย่อมอยากรู้โดยธรรมชาติ
56. Be quick to hear and slow to speak.= ฟังให้เร็ว แต่พูดให้ช้า
57. Live to learn to live. = จงอยู่เพื่อเรียนรู้การดำรงชีวิต
58. Brave actions never want trumpet. = การกระทำอันกล้าหาญ ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศ
59. Words once spoken cannot be altered. = คำพูดที่กล่าวไปแล้ว ย่อมไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้
60. Though strength fails, boldness is praiseworthy. = ถึงแม้ว่ากระทำสิ่งใดยังไม่เป็นผลสำเร็จ
แต่การที่ได้กล้าทำนั้นควรได้รับการยกย่อง
61. No one is harmed by thinking. =การไตร่ตรองยั้งคิด ไม่เคยทำอันตรายใคร
62. Order will render the work facile. = ความมีระเบียบวินัย เป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น
63. Every obstacle is surmountable. = อุปสรรคทุกอย่าง ย่อมผ่านพ้นไปได้เสมอ
64. Health is wealth. = ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
65.What can’t be cured must be endured. =เมื่อสิ่งใดหมดทางที่จะแก้ไขได้แล้ว ก็ต้องยอมรับและทนในสิ่งนั้น
66. Peace begins where ambition ends. =ความสงบจะเริ่มขึ้น ณ ที่ซึ่งความเห่อเหิม ทะเยอทะยานได้สิ้นสุดลงแล้ว
67. Trial and error is  the source of our knowledge. =เมื่อได้ทดลองทำสิ่งใดๆ แล้วผิดพลาด
นั่นคือข้อมูลแห่งความรู้ของเราเอง
68. Happyness belong to the contented. =บุคคลจะมีความสุขหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจ
69.Don’t shrink any task because of its arduousness. =อย่าละทิ้งงานใดๆ เพียงเห็นว่างานนั้นยาก
70.The tongue is like a sharp knife; it kills without drawing blood.= ลิ้นเหมือนมีดคม สามารถฆ่าได้โดยไม่มีเลือดตก

 

 

 

สำนวน / สุภาษิต…อังกฤษ ไทย

อยากจะรวบรวมสำนวน สุภาษิต เปรียบเทียบ ที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายคล้ายของไทยค่ะ จะเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหล่ะค่ะ…

เวลาจะพูดมันนึกภาษาอังกฤษไม่ออก…กลายเป็นภาษาอังกฤษยาวไปเลย…(พยายามแปลความหมายสำนวนไทย!) ก็เลยมารวบรวมไว้ให้หาดูง่ายๆ หน่อย บางสำนวน/สุภาษิตของอังกฤษ ความหมายมันคลับคล้าย คลับคลา ติดอยู่ปลายลิ้นแต่นึกไม่ออก ใครนึกอะไรออก มารวบรวมกันนะคะ สนุกดีค่ะ…

ลองเข้าไปดูใน Link ของ English Proverb นะคะ เพื่อเจออะไรเพิ่มเติม อย่าลืมมาบอกกันนะคะ ดิฉันจะค่อยๆ เพิ่มเติมไปเรื่อยๆ ค่ะ ถ้าไปเจอที่ไหน หรือนึกออกเมื่อไหร่ จะเอามาใส่ไว้ ให้หาง่ายๆ ค่ะ…ถ้ายังนึกไม่ออกก็จะใส่ ??? ไว้นะคะ…ใครทราบก็เข้ามาบอกกันหน่อยนะคะ จะขอบคุณมากๆ ค่ะ…

#A#
1. “A poor workman blames his tools.” – รำไม่ดีโทษปี่ โทษกลอง
2. “A bird in the hand is worth two in the bush.” – สิบเบี้ยใกล้มือ / กำขี้ดีกว่ากำตด ???
3. “Absence makes the heart grow fonder.” ??? ยิ่งห่างไกล ยิ่งคิดถึง ???
4. “An eye for an eye, a tooth for a tooth.” – ตาต่อตา ฟันต่อฟัน
5. “A tree is known by its fruit.” – สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล
6. “As a man sows , so shall he reap. ” – ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
7. “A leopard cannot change his spots.” – ชาติเสือไว้ลาย
8. “Actions speak louder than words.” – ลงมือทำดีกว่าคำพูด ???
9. “A fox smells its own lair first.” – ???
10. “A friend in need is a friend indeed.” – เพื่อนแท้ คือเพื่อนในยามยาก
11. “After a storm comes a calm.” – ฟ้าหลังฝน
“A good beginning makes a good ending.” – เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง (ป่าวหว่า???)
“A good man in an evil society seems the greatest villain of all.”
“A guilty conscience needs no accuser.”
“A picture is worth a thousand words.” – สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น
“All good things come to an end.” –
“All hat and no cattle.”
“All roads lead to Rome.”
“All’s fair in love and war.”
“All things come to he who waits.”
“An apple a day keeps the doctor away.”

#B#
“Barking dogs seldom bite.” – หมาเห่าไม่กัด
“Beauty is in the eye of the beholder.” – ความสวยอยู่ที่ตาคนมอง
“Beauty is only skin deep, but ugly goes straight to the bone.” – สวยแต่รูป จูบไม่หอม ???
“Beauty may open doors but only virtue enters.”
“Beggars can’t be choosers.”
“Behind every good man, is a woman.”
“Better to be thought a fool, than to open your mouth and remove all doubt.” – คนฉลาดแกล้งโง่ / คมในฝัก ???
“Better late than never.” – มาช้าดีกว่าไม่มา ???
“Better safe than sorry.” – ปลอดภัยไว้ก่อน ???
“Better the devil you know than the devil you don’t.”
“Birds of a feather flock together.”
“Bitter pills may have blessed effects.” – ขมเป็นยา
“Blood is thicker than water.” – เลือดข้นกว่าน้ำ

*C*
“Cast Pearl before swine” – สีซอให้ควายฟัง (2)
“Carrying coals to Newcastle” – เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน (2)
“Cross the stream where it is the shallowest.” – รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง ???
“Curiosity killed the cat. Satisfaction brought it back, that’s why the cat has nine lives”
“Cut your coat according to your cloth.” – นกน้อยทำรังแต่พอตัว

*D*
“Do unto others as you would have done to you.”
“Don’t bite the hand that feeds you.” –
“Don’t burn your bridges before they’re crossed.”
“Don’t burn your bridges behind you.”
“Don’t change horses in midstream.”
“Don’t count your chickens before they’re hatched.” – ไม่เห็นน้ำอย่าพึ่งตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอก อย่าพึ่งโก่งหน้าไม้
“Don’t cross a bridge until you come to it.” – อย่าตีตนไปก่อนไข้
“Don’t cry over spilt milk.” –
“Don’t cut off your nose to spite your face.”
“Don’t judge a book by its cover.” – อย่าตัดสินคนจากภายนอก
“Don’t make a mountain out of a molehill.” – อะไร หมายความว่าอย่า โอเวอร์ หว่า???)

*E*
“Early bird gets the worm.”
“Every birds thinks its own nest beautiful.” – จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
“Eat to live, don’t live to eat.” – จงกินเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อกิน
“Easy peasy lemon squeezy.” – ของง่ายๆ กล้วยๆ
“Education is a subversive activity.”
“Empty barrels make the most sound.”
“Every cloud has a silver lining” – ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน (2)
“Every coin has two sides”. – เหรียญมีสองด้าน
“Every day is a new beginning.” – (ทุกๆ วันคือวันเริ่มต้น???)
“Every disease will have its course.”
“Every dog has its day.” – จะมีวันของเรา / ทีใครทีมัน
“Every man has a price.”
“Every rule has its exception.” – กฏทุกข้อมีข้อยกเว้น
“Everything comes to him who waits.”
“Every path has its puddle.” – ชีวิตมีอุปสรรค

*F*
“Faith will move mountains.” – (ความเชื่อมั่นศรัทธา จะย้ายภูเขาได้????)
“Faint heart ne’er won fair lady.”
“Familiarity breeds contempt.”
“Fine words butter no parsnips.”
“First come, first served.” – มาก่อนได้ก่อน
“First deserve then desire.”
“Fine feather makes fine bird.” – ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง
“Forbidden fruit is the sweetest.” – ยิ่งห้ามยิ่งยุ
“Friend in need is a friend indeed.” – เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก

*H*
“He that grasps too much , holds nothing fast.” – โลภมากลาภหาย
“He that lives too fast, goes to his grave too soon.”
“He that will steal an egg will steal an ox.”
“He who hesitates is lost.”
“He who laughs last laughs best.” – หัวเราะทีหลัง ดังกว่า
“He who lives by the sword shall die by the sword.”
“His bark is worse than his bite.” – ดีแต่พูด / ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก
“History repeats itself.” – ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
“Hope for the best, expect the worst.”

*I*
“If you buy cheaply, you pay dearly.”
“If you can’t beat them, join them.”
“If you can’t join them, beat them.”
“If you can’t be good, be careful.”
“If you can’t take the heat, get out of the oven.”
“If you keep your mouth shut, you won’t put your foot in it.” – พูดไปสองไพเบี้ย นึ่งเสียตำลึงทอง
“If you want a thing done well, do it yourself.”
“In the land of the blind, the one-eyed man is king.”
“In the end, a man’s motives are second to his accomplishments.”
“It’s a good horse that never stumbles.”
“It never rains, but it pours.”
“It’s a long lane that has no turning.”
“It’s an ill wind that blows no good.”
“It’s better to give than to receive.”
“It’s better to have loved and lost than never to have loved at all.” – อกหักดีกว่ารักไม่เป็น
“It’s easy to be wise after the event.” – ถือเป็นบทเรียนสอนใจ ???
“It’s never too late to mend.” – ไม่มีคำว่าสาย (ที่จะแก้ไข) / ไม่มีอะไรที่สายเกินแก้

*J*
“Jack of all trades, master of none.” – ทำได้ทุกอย่าง แต่ไม่ชำนาญสักเรื่อง/ ท่าดีทีเหลว???/ งูๆ ปลาๆ

*K*
“Keep no more cats than catch mice.”
“Kill not the goose that laid the golden egg.” – อย่าทุบหม้อข้าวตัวเอง
“Kill two birds with one stone.” – ยิงปืนนัดเดียว ได้นกสองตัว
“Knowledge is power.” – ความรู้ คือ อำนาจ

*L*
“Laughter is the best medicine.” – หัวเราะ คือ ยาวิเศษ
“Laughter is the shortest distance between two people.” –
“Learn to walk before you run.” –
Like father , like son. – ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
“Like water off a duck’s back.” -น้ำท่วมหลังเป็ด ???
“Little by little and bit by bit.” – ทีละเล็กละน้อย
“Little enemies and little wounds must not be despised.”
“Little things mean a lot” – สิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่???

*M*
“Make hay while the sun shines.” – น้ำขึ้นให้รีบตัก

*N*
“Never put off till (until) tomorrow what you can do today.” – อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง
“No gain without pain.” – (ไม่มีอะไรได้มาโดยไม่เจ็บปวด???)

*O*
1. “One man’s trash is another man’s treasure.” /
One man’s meat is another man’s poison. – ลางเนื้อชอบลางยา

*P*
“Patience is a virtue.”
“Practice makes perfect.” – การฝึกฝน ทำให้ชำนาญ

*R*
“Raining cats and dogs.” – ฝนตกหนักไม่ลืมหูลืมตา
“Rats desert a sinking ship.”
“Rules are made to be broken.” – กฏมีไว้แหก

*S*
“Scratch my back and I will scratch yours”. – น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ???
“Seek and ye shall find.” – หาแล้วจะเจอ ???
“Set a thief to catch a thief.” – เกลือจิ้มเกลือ (ป่าวหว่า???)
“Spare the rod , spoil the child.” – รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี
“Strike while the iron is hot.” – ตีเหล็กเมื่อร้อน / ตีเหล็กเมื่อแดง กินแกงเมื่อร้อน
“Still waters run deepest.” – น้ำนิ่งไหลลึก

*T*
“The grass is always greener on the other side of the fence.” – (เห็นของคนอื่นดีกว่าเสมอ ว่าอะไรน๊า???) จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ???
“The pot calls the cettle black” – ว่าเขาอิเหนาเป็นเอง (2)
“There’s no place like home.” – ไม่มีที่ไหนสุขใจเหมือนบ้าน
“There’s no time like the present.”
“Think before you speak.” – คิดก่อนพูด
“Think globally, act locally.” –
“Time flies when you’re having fun.” –
“Time is money.” – เวลาเป็นเงินเป็นทอง
“Time is of the esscence.”
“Too many chiefs and not enough indians.”
“Too many cooks spoil the broth.” – มากคนก็มากความ
“Trouble shared is trouble halved.”
“Truth is stranger than fiction.” – ???
“Truth will out.”
“Two’s company, three’s a crowd.” –
“Two heads are better than one.” – คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย
“Two things prolong your life: A quiet heart and a loving wife.”
“Treat them mean, keep them keen.” – (อะไร หมายความว่าอย่าตามใจผู้หญิงมาก แล้วเธอจะตามใจคุณ???)

*W*
“When the cat’s away the mice dance will play.” – แมวไม่อยู่หนูร่าเริง
“When in Rome do as Roman do.” – เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
“When you hear hoofbeats, think horses, not zebras.” – เส้นผมบังภูเขา ???
“When your only tool is a hammer, every problem looks like a nail.”
“Where one door shuts, another opens.” – ทุกปัญหามีทางออก
“Where there’s a will there’s a way.” – ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
“Where’s there’s muck, there’s money”
“Who keeps company with the wolves, will learn to howl.” – (อะไร ที่อยู่กับใครก็เป็นเหมือนคนนั้น???)
“Whom we love best, to them we can say the least.” – (อะไรที่แปล ว่าพูดน้อยๆ กับคนที่เรารักที่สุด???)
“Why have a dog and bark yourself?” – (อะไร ที่มีความหมายว่าอย่าลงมือเอง ในเมือ่มีลูกน้องให้ใช้???)
“Wide ears and short tongue are the best.” – ฟังให้มากพูดให้น้อย???
“Winners never cheat and cheaters never win.”

*Y*
“You cannot get blood out of a stone.” – อย่ารีดเลือดจากปู
“You can catch more flies with honey than with vinegar.” – (คำสอนจากเรื่องโคนันทวิศาล ว่าไรน๊า???)
“You can lead (take) a horse to water but you can’t make it drink.” – (อะไรสักอย่างคล้ายๆ อย่าขืนโคเขาให้กินหญ้า???)
“You have to crawl before you can walk.”
“You need to bait the hook to catch the fish.”
“You never know what you’ve got till it’s gone.” – (ไม่รู้ค่าของในมือ จนกว่ามันจะหลุดลอย) ไก่ได้พลอย???

แหล่งที่มา…
1. Wiktionary’s English proverbs ( http://en.wikiquote.org/wiki/English_proverbs )
2. http://www.into-asia.com/thai_language/phrases/proverbs

เก่งมักถึงหายนะในที่สุด

* Behind an able man there are always other able men. -เหนือฟ้ายังมีฟ้า

* When the head is under the influence of wine, many a thing swims out of heart. (Yugoslav) -พอเหล้าเข้าปาก ความยากก็หายไป * Seek advice but use your own common sense. (Yiddish) -จงแสวงหาคำแนะนำแต่ตัดสินใจด้วยตัวเอง

* If you kick a stone in anger you’ll hurt your own foot. (Korean) -(เตะก้อนหินเวลาโกรธ จะเจ็บเท้าตัวเอง) การทำอะไรเมื่อขาดสติ จะเสียใจภายหลัง

* A word spoken in anger may mar an entire life. (Greek) -การพูดอะไรเวลาโกรธ อาจทำลายชีวิตทั้งชีวิต (จงมีสติ)

* There’s nothing worse than a person looking for a quarrel. (Setian) -ไม่มีอะไรจะเลวร้ายยิ่งกว่าคนที่คอยแต่จะหาเรื่องทะเลาะวิวาท

 * The teeth that laugh are also those that bite. (West- African) -(หน้าเนื้อใจเสือ) ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอ

* The price of your hat isn’t the measure of your brain. (African- American) -รูปกายภายนอกไม้ได้บ่งบอกถึงความสามารถ

* With a stout heart, a mouse can lift an elephant. (Tibetan) -จิตใจที่แข็งแรงสามารถชนะอุปสรรคทั้งมวล

* Don’t hang your hat higher than you can reach. (Belizean) อย่าตั้งความหวังไว้สูงเกินความสามารถของตน

* Beauty without virtue is a flower without perfume. (French) -ความงามที่ไร้คุณค่าเปรียบดังดอกไม้ที่ปราศจากกลิ่นหอม

* Set a thief to catch a thief. -หนามยอกเอาหนามบ่ง

* Little is spent with difficulty, much with ease. (Thai) -เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย

* Even a fish wouldn’t get into trouble if it kept its mouth shut. (Korean) -(แม้แต่ปลาก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่อ้าปาก) ปลาหมอตายเพราะปาก

* Nothing is too high for a man to reach, but he must climb with care and confidence. -ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน ขอพียงเชื่อมั่นเมื่อก้าวไป

* The truly rich are those who enjoy what thy have. (Yiddish) -ความร่ำรวยที่แท้จริงคือพอใจในใงที่มีอยู่

* Worry often gives a small thing a big shadow. (Swedish) -ความวิตกกังวลทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่

* Never spend time with people who don’t respect you. (Maori) -ไม่ควรเสียเวลาเสวนากับคนที่ไม่นับถือเรา

* Don’t call the alligator big-mouth till you have crossed the river. (Belizean) -อย่าวิจารณ์คนอื่นเขาถ้างานยังไม่เสร็จ

* Don’t be so clever; cleverer ones than you are in jail. (Russian) -อย่าทำเป็นอวดฉลาดคนที่ฉลาดกว่าท่านตอนนี้อยู่ในคุก

* Having two ears and one tougue we should listen twice as much as we speak. (Turkish) -จงฟังมากกว่าพูด

* All food fit to eat, but not all words are fit to speak. (Haitian) -อาหารกินได้ทุกเวลา แต่วาจาควรสงวนไว้บ้าง

* Fools are like other folks as long as they are silent. (Danish) -ตราบเท่าที่ไม่เอ่ยวาจา ไม่มีใครรู้ว่าเราโง่

* If you follow a fool, you’re a fool yourself. (Jamaican) -เข้าฝูงหงส์ก็เป็นหงส์ เข้าฝูงกาก็เป็นกา

* The only way to have a friend is to be one. -ถ้าอยากมีเพื่อนก็ต้องทำตัวให้เป็นเพื่อน (รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา)

* Never make a defence or apology before you be excused. (Charles l) -อย่ากินปูนร้อน (อย่าแก้ตัวก่อนถูกกล่าวหา)

 * Neither a borrower nor a lender be. For loan often lose both itself and friends. (William Shakespesre) -ไม่ควรเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ การกู้ยืมทำให้เสียทั้งเงินแล้ะเพื่อน

* Do wrong once and you’ll never hear the end of it. -ทำผิดครั้งเดียว ผู้คนจะพูดถึงไม่มีวันจบสิ้น

* The best way to succeed in life is to act on the advice you give to others. -วิธีที่ดีทีสุดในการสร้างความสำเร็จในชีวิตก็คือปฏิบัติตามคำที่แนะนำผู้อื่น

คำคม, สุภาษิต (อังกฤษ-ไทย)

ธรรมชาติ

Nature is the true law.
ธรรมชาติคือกฎเกณฑ์ที่แท้จริง
Nature does nothing in vain.
ธรรมชาติไม่ทำอะไรให้ล้มเหลว
Nature is more powerful than education
ธรรมชาติมีอำนาจมากกว่าการสั่งสอน อบรม
It takes all sorts to make a world.
โลกย่อมประกอบขึ้นด้วยสรรพสิ่ง หลากหลาย
One half of the world cannot understand the pleasures of the other
คนในโลกครึ่งหนึ่งไม่เคยเข้าใจความสุขของผู้อื่น
World history is the world’s judgement.
ประวัติศาสตร์โลกคือคำตัดสินของโลก
The world is a lamp unto my feet and a light unto my path
โลกคือดวงประทีปที่ส่องสว่างนำทางให้ฉัน
We enter the world alone; we leave it alone.
เรามาอยู่ในโลกโดยไม่มีอะไร และจากไปโดยไม่มีอะไร
Earth has no sorrow that heaven cannot heal.
โลกจะไม่มีคำว่าเสียใจที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยารักษาได้

Half the world knows not how the other half lives.
คนครึ่งโลกไม่ทราบเลยว่าคนอีกครึ่งโลกอยู่กันอย่างไร
No sunshine but has some shadow.
ไม่มีดวงอาทิตย์แต่ก็มีเงา
There is no new thing under the sun.
ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์
Make hay while the sun shines.
จงเอาหญ้ามาตากยามมีแสงอาทิตย์ (น้ำขึ้นให้รีบตัก)
The dog barks in vain at the moon.
หมาเห่าดวงจันทร์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น (พูดในสิ่งสุดวิสัยที่จะทำได้)
The moon does not heed the barking dogs.
ดวงจันทร์ไม่แยแสต่อหมาที่กำลังเห่า
To cry for the moon.
ร้องเอาดวงจันทร์
Two stars keep not their motion in one sphere.
ดาวสองดวงไม่โคจรโดยใช้เส้นทางเดียวกันในห้วงเวหา
Every cloud has a silver lining.
เมฆทุกก้อนย่อมจะมีแสงเงิน
To be under the cloud.
อยู่ภายใต้ก้อนเมฆ
Cloudy mornings turn to clear afternoons.
ยามเช้าที่มือครึ้มจะเปลี่ยนเป็นบ่ายที่สดใส
It never rains but pours.
ไม่ใช่ฝนตกแต่ฝนมันเทลงมา (พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก)
Everything is good in its season.
ทุกสิ่งย่อมเหมาะสมตามฤดูกาลของมัน
A good winter brings a good summer.
ฤดูหนาวที่สบายย่อมนำฤดูร้อนที่สบายมาด้วย
Praise the ocean but keep the land.
จงสรรเสริญทะเลเถิด แต่อยู่บนบก
The sea refuses no rivers.
ทะเลไม่เคยปฏิเสธแม่น้ำสายใด

In a calm sea, every man is a pilot.
ยามทะเลที่สงบ ทุกคนเป็นคนนำทาง
All the rivers run into the sea; yet the sea is not full.
แม่น้ำทุกสายไหลลงสู่ทะเล แต่ทะเลไม่เคยเต็ม (ทะเลไม่เคยอิ่มน้ำ)
Follow the river and you will get to the sea.
จงตามลำน้ำไปเถิดท่านก็จะถึงทะเล
Little boat should keep near shore.
เรือเล็กควรแล่นใกล้ฝั่ง
It is an ill wind that blows nobody good.
มันคือลมร้ายหากพัดมาแล้วไม่ช่วยทำให้ใครดีขึ้นมาได้
Every wind is ill to a broken ship.
ลมทุกประเภทไม่ดีกับเรือที่อับปาง
After a storm comes a calm.
หลังพายุร้ายก็จะมีลมสงบ
No smoke without fire.
ไม่มีควันที่ไหนจะปราศจากไฟ
Make no fire; raise no smoke.
ไม่ก่อไฟก็ไม่ต้องทำให้เกิดควัน
Fire proves gold, adversity men
ความร้อนทดสอบทองคำ ความทุกข์ทดสอบคน
Oaks may fall when reeds stand the storm.
ต้นโอ๊คอาจโค่นล้มขณะที่ต้นอ้อต้านพายุได้
To cut the grass from under a person’s feet.
ตัดหญ้าใต้ฝ่าเท้าผู้อื่น
No rose without a thorn.
ไม่มีกุหลาบใดที่ปราศจากหนาม
Forbidden fruit is always sweet.
ผลไม้ที่หวงห้ามมักมีรสหวานเสมอ
Early ripe, early rotten.
สุกก่อนเน่าก่อน

เวลาและโอกาส

Time is money.
เวลาเป็นเงินเป็นทอง
Time and tide wait for no man.
เวลาและสายน้ำไม่รอคอยใคร
There is a time for all thing.
มีเวลาสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง
Time is a great physician.
เวลาเป็นผู้เยียวยาที่วิเศษ
Time brings every thing.
เวลาย่อมนำทุกสิ่งทุกอย่างไป
Time and thinking tame the strongest grief.
เวลาและการคิดคำนึงช่วยผ่อนคลายความเศร้าอย่างรุนแรงลงไปได้
Let bygones be bygones.
แล้วก็แล้วกันไป
Take all the swift advantage of the hours.
จงหากำไรอย่างรีบด่วนจากเวลานี้
An hour of pain is as long as a day of pleasure.
หนึ่งชั่วโมงแห่งความขมขื่นยาวนานเท่ากับหนึ่งวันแห่งความสุข
Never put off till tomorrow what may be done today.
อย่าผัดวันไปถึงพรุ่งนี้ในสิ่งที่ท่านทำได้ในวันนี้
Procrastination is the thief of time.
การผัดวันประกันพรุ่งเป็นขโมยแห่งเวลา
Past cure, past care.
ปล่อยปละละเลยจนสายเกินแก้
Study the past, if you would divine the future.
จงศึกษาอดีตหากพอจะทำนายอนาคตได้
Prepare today for the needs of tomorrow.
จงเตรียมพร้อมเสียวันนี้สำหรับภาระที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้
Time is precious, but truth is more precious than time.
เวลาเป็นของมีค่าแต่ความจริงมีค่ามากกว่าเวลา

Never rely on the glory of the morning or on the smile of your mother-in-law.
อย่าไว้ใจต่อความแจ่มใสของยามเช้า หรือรอยยิ้มของแม่ยาย
The darkest hour is before the dawn.
เวลาที่มือที่สุดย่อมมาก่อนเวลาที่สว่างสดใส
Put off the devil hours as long as you can.
จงเลื่อนกำหนดเวลาที่เลวร้ายออกไป ให้นานเท่าที่จะทำได้
The longest day must have an end.
วันที่ยาวนานย่อมมีการสิ้นสุด
The night is no mane’s friend.
กลางคืนไม่ได้เป็นเพื่อนกับผู้ใด
The evening crowns the day.
ตอนเย็นเป็นสุดยอดของวัน
Better late than never.
มาสายยังดีกว่าไม่มาเสียเลย
It is never too late to mend.
ไม่สายเกินที่จะแก้ไข
Never too late to turn.
ไม่สายเกินที่จะกลับตัว
What will be, will be.
อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิด
Other times, other manners.
ต่างวาระ ต่างนิสัย
By timely mending saves much spending.
การซ่อมเสียทันเวลาย่อมประหยัดค่าใช้จ่าย
Dally not with money or women.
อย่าเสียเวลาในเรื่องเงินหรือสตรี
One good turn deserves another.
โอกาสดีสักครั้งย่อมมีผลต่อครั้งต่อไป
Opportunity makes the thief.
โอกาสก่อให้เกิดขโมย
Christmas comes but once a year.
คริสต์มาสมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น
Circumstances alter cases.
สิ่งต่าง ๆ ย่อมเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
Don’t cross the bridge till you get to it.
อย่าข้ามสะพานจนกว่าถึงสะพานก่อน (อย่าตีตนไปก่อนไข้)
Lost time is never found again.
เวลาที่เสียไปแล้วจะเรียกคืนไม่ได้
Wealth brings opportunity.
ความมั่งคั่งนำมาซึ่งโอกาส
It is too late to grieve when the chance has already passed.
มันสายเกินไปที่จะมัวโศกเศร้าเมื่อโอกาสผ่านไปแล้ว
เพื่อน

A friend in need is a friend indeed.
เพื่อนในยามจำเป็นคือเพื่อนแท้
A friend to everybody is a friend to nobody.
เพื่อนที่เป็นเพื่อนกับทุกคน จะไม่เป็นเพื่อนกับใคร
Have but few friends though many acquaintances.
จงมีเพื่อนเพียงน้อยคน แม้จะสนิทสนมกับหลายคนก็ตาม
Friends are like fiddle-strings;they must not be screwed too tight.
เพื่อนก็เปรียบเสมือนสายซอ อย่าขันให้แน่นเกินไปนัก
A friend is another self.
เพื่อนก็คือตัวเราอีกคนหนึ่ง
Friends are thieves of time.
เพื่อนคือผู้ขโมยเวลา
A friend is not so soon gotten as lost.
หาเพื่อนยากกว่าเสียเพื่อน
Friendship cannot stand always on one side.
มิตรภาพยืนยงอยู่ไม่ได้หากมีเพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
A friend is one who dislikes the same people that you dislike.
เพื่อนคือบุคคลที่ไม่ชอบคน ๆ เดียวกันกับที่เราไม่ชอบ
He is good friend that speaks well of us behind our backs.
เพื่อนดีคือผู้ที่พูดถึงแต่สิ่งดีงามของเรายามลับหลัง
Friendship should not be all on one side.
มิตรภาพไม่ควรที่จะอยู่ข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งหมด
To like end dislike the same things that is indeed true friendship.
ความชอบและไม่ชอบในสิ่งเดียวกัน ก็คือลักษณะของความเป็นมิตรแท้
A man is known by the company he keeps.
ดูลักษณะคนจากเพื่อนที่เขาคบด้วย
Familliarty breeds contempt.
ความคุ้นเคยก่อให้เกิดการเหยียดหยาม
Never trust a friend who deserts at a pinch.
อย่าไว้ใจเพื่อนที่หนีเอาตัวรอดยามคับขัน
There is a scarity of frinendship, but not of friends.
ความเป็นเพื่อนหาได้ยาก แต่เพื่อนหาได้ไม่ยากนัก
When two friends have a common purse, one sings and the other weeps.
เมื่อเพื่อนสองคนใช้กระเป๋าเงินร่วมกัน อีกคนหนึ่งดีใจอีกคนหนึ่งเสียใจ
Trust not a new friend nor an old enemy.
อย่าไว้ใจเพื่อนใหม่หรือศัตรูดั้งเดิม
When I lend I am a friend, when I ask I am a foe.
เมื่อฉันให้ยืมฉันเป็นเพื่อน เมื่อฉันคือ อริ
We can live without our friens, but not withont our neighbours.
เรามีชีวิตอยู่โดยไม่มีเพื่อนได้ แต่ไม่ใช่ปราศจากเพื่อนบ้าน
Old friends and old wine are best.
เพื่อนเก่าและเหล้าเก่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด
Speak well of your friend, for your enemy say nothing.
จงพูดถึงเพื่อนในทางที่ดี สำหรับศัตรูจงอย่าพูดอะไรทั้งสิ้น
Better an open enemy than a false friend.
เป็นศัตรูกันอย่างเปิดเผย ดีกว่าเป็นเพื่อนที่ทรยศ
An enemy’s mouth seldom speaks well.
ปากศัตรูน้อยนักจะพูดสิ่งดีงาม
Trust not an old enemy.
อย่าไว้ใจศัตรูเก่า
Little friends may prove to be great friends.
มิตรที่ต่ำต้อยอาจจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นที่สำคัญได้
Friendship is in danger if a woman interferes.
มิตรภาพถึงคราววิบัติหากมีสตรีมายุ่งด้วย
Friends are rare for the good reason that men are not common.

เพื่อนได้ยากเนื่องจากเหตุว่าคนมีอะไรไม่เหมือนกัน
Better be alone than in bad company.
อยู่คนเดียวยังดีกว่าอยู่กับเพื่อนเลว
Two is company; three is none.
สองคนเป็นเพื่อนกันได้ สามคนจะไม่มีความเป็นเพื่อน

ความรัก

Love is blind.
ความรักทำให้ตาบอด
Love is a many-splendored thing.
รักเป็นสิ่งรุ่งโรจน์ในหลายสถาน
It’s love that makes the world go round.
รักนั่นเองที่ทำให้โลกอลเวง
Every man is a poet when he is in love.
ทุกคนจะเป็นกวีเมื่อตกอยู่ในห้วงรัก
Love is indefinable.
รักนั้นหาคำอธิบายไม่ได้
Love is a malady without a cure.
ความรักเป็นโรคที่ไม่มียาแก้
Love is the true price of love.
รักคือค่าที่แท้จริงของรัก
Love and cough cannot hide.
ความรักและภาษารักปกปิดไม่ได้
Love begets love.
รักนำมาซึ่งรัก
Love’s but the fragility of the mind.
ความรักเป็นเพียงความอ่อนแอของจิตใจ
Love’s tongue is in his eyes.
ดวงตาคือสื่อของความรัก (ในยามรัก แม้ตาก็พูดกันได้)
Love looks not with the eye, but with the mind.
ความรักไม่ใช่ดูกันด้วยตา แต่ด้วยใจ
Loving comes by looking.
ความรักเกิดจากการดูด้วยตา
Absence sharpens love, presence strengthens it.
การจากกันทำให้รักซาบซึ้ง การอยู่ด้วยกันทำให้รักมั่นคง
Absence makes the heart grow fonder.
การจากกันทำให้หัวใจเปี่ยมด้วยความเสน่หายิ่งขึ้น
Hot love is soon cold.
รักเร็ว จางเร็ว (รักง่าย หน่ายเร็ว)
Love is not pleasure; unless it is secret.
ความรักไม่มีความสุขสนชื่นอีกต่อไป เว้นแต่มันยังเป็นความลับอยู่
Love ceases to be a pleasure when it ceases to be a secret.
รักจะหมดสิ้นความสุขสดชื่น เมื่อรักนั้นไม่เป็นความลับอีกต่อไป
Love rules without sword, binds without cord.
รักอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ดาบ ผูกมัดได้โดยไม่ต้องอาศัยเชือก
Eternity is in love with the productions of time.
รักจะยื่นยงอยู่ได้ชั่วนิรันดร ก็ด้วยอาศัยเวลา
Absence from whom we love is worse than death.
การพลัดพรากจากผู้เป็นที่รักนั้นร้ายเสียยิ่งกว่าความตาย
Far from eye, far from heart.
ลับตาก็เปลี่ยนใจ
Love is the wisdom of the fool and the folly of the wise.
ความรักเป็นความสุขของคนโง่และเป็นความเขลาของคนฉลาด
He who has never loved has never lived.
ผู้ที่ไร้รักเสมือนไร้ชีวิต
To love and to be loved is the greatest happiness of existence.
การรักและมีคนรักคือความสุขทิ่ยิ่งใหญ่ของการมีชีวิตอยู่
Love conquers all.
รักชนะอุปสรรคทั้งมวล
Love me,love my dog.
รักฉันก็รักหมาฉันด้วย
The first sign of love is the loss of wisdom.
อาการขั้นต้นของรักคือหมดสิ้นความสุขุม
All is fair in love and war.
ทุกอย่างย่อมดีงามเมื่อเกี่ยวกับความรักและสงคราม
All mankind loves a lover.
มนุษย์ทั้งหลายย่อมรักผู้ที่ตนรัก
Love is sunshine; hate is shadow.
ความรักเหมือนทิวา ความชังเหมือนราตรี
To be beloved is above all bargains.
การมีรักย่อมอยู่เหนือการต่อรองใด ๆ
A man has choice to begin love,but not to end it.
คนย่อมมีโอกาสที่จะริรัก ไม่ใช่ล้มเลิก
Love is like the measles we all have to go through it.
ความรักเหมือนโรคหัด เราทุกคนต้องเป็น
Love is strong as death; jealousy is cruel as grave.
ความรักมั่นคงดุจความตาย ความหึงหวงทารุณเช่นหลุมฝังศพ
Of soup and love, the first is the best.
ระหว่างอาหารกับความรัก อย่างแรกดีที่สุด
The soul is not where it lives, but where is love.
วิญญาณไม่ได้สิงสู่ในที่ที่มันควรอยู่ แต่มันจะอยู่ที่ที่ความรักสถิต
Many waters cannot quench love,neither can the floods drown it.
แหล่งน้ำใด ๆ ไม่อาจทำให้รักสลายได้ แม้สายน้ำจะหลากท่วมท้นก็ตาม
Speak low if you speak love.
ถ้าจะพูดเรื่องรักกันขอให้พูดกันค่อยๆ
Fanned fires and forced love never did well.
ไฟที่อาศัยการพัดเป่าและรักที่ถูกบังคับจะยั่งยืน
They that lie down for love should rise for hunger.
ผู้ที่ยอมสยบกายลงเพื่อรัก จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหิวโหย
Love and business teach eloquence.
ความรักและธุรกิจทำให้คนช่างพูด
Open rebuke is better than secret love.
ติเตียนกันในที่เปิดเผยดีกว่ารักกันในที่ลับ
Kiss and be friends.
จูบกันและเป็นเพื่อน
Kisses are keys.
จูบเป็นกุญแจนำทาง
Do not make me kiss, and you will not maker me sin.
อย่าทำให้ฉันต้องจูบ แล้วเธอจะไม่ทำให้ฉันมีบาป
Friendship often ends in love; but love in friendship never.
มิตรภาพมักจบลงด้วยความรัก แต่ความรักไม่เคยจบลงด้วยมิตรภาพ
Love comes in at the window and goes out at the door.
ความรักเข้าทางหน้าต่างออกทางประตู
Love lives in cottages as well as in courts.
ความรักมีอยู่ในกระท่อมเช่นเดียวกับในราชสำนัก
Love makes one fit for any work.
ความรักทำให้คนกระชุ่มกระชวย สำหรับงานทั้งหลาย
Love will find a way.
รักย่อมมีทางออกของมัน
They love too much that die for love.
เขารักกันมากเกินไป เลยต้องตายเพราะรัก
Love me little, love me long.
รักฉันน้อย ๆ แต่รักฉันให้นาน ๆ
The course of true love never runs smooth.
รักแท้ย่อมมีอุปสรรค
Love and jealousy are seldom separated.
ความรักมักคู่กับความหึงหวง

 

ใส่ความเห็น »

สำนวน สุภาษิต และคำคมภาษาอังกฤษ

รวมสุภาษิตภาษาอังกฤษ1. A bad workman always blames his tools.
คนงานเลวมักตำหนิเครื่องมือของตน
2. Absence makes the heart grow fonder.
ไม่พบกันทำให้หัวใจเกิดรักมากขึ้น
3. Actions speak louder than words.
การกระทำดังกว่าคำพูด
4. Adam’s ale is the best brew.
น้ำเปล่าเป็นน้ำที่ดีที่สุด
5. A drowning man will clutch at a straw.
คนกำลังจมน้ำจะคว้าแม้เส้นฟาง
6. A fool and his money are soon parted.
คนโง่กับเงินไม่ช้าก็พลัดพราก
7. A fool believes everything.
คนโง่เชื่อทุกอย่าง

8. A friend in need is a friend indeed.
เพื่อนยามจำเป็นคือเพื่อนแท้
9. A good face is a letter of recommendation.
หน้าตาดีเป็นหนังสือแนะนำตัว
10. A good friend is my nearest relation.
เพื่อนดีเป็นญาติชิดสนิทสุด
11. A liar is worse than a thief.
คนโกหกเลวกว่าหัวขโมย
12. A miss is as good as a mile.
ขาดไปนิดเท่ากับขาดไปไมล์
13. An honest man’s word is as good as his bond.
คำพูดของคนซื่อสัตย์ก็ดีเท่ากับคำสัญญาของเขา
14. An hour in the morning is worth two in the evening.
หนึ่งชั่วโมงตอนเช้าเท่ากับสองชั่วโมงตอนค่ำ
15. A penny saved is a penny earned.
ประหยัดสตางค์ก็เท่ากับหาสตางค์ได้
16. Ask a silly question and you’ll get a silly answer.
ถามคำถามโง่ ๆ ก็จะได้รับคำตอบโง่ ๆ
17. A still tongue makes a wise head.
ลิ้นที่นิ่งเงียบทำให้หัวฉลาด
18. A trouble shared is a trouble halved.
ปัญหาที่แบ่งปัน เป็นปัญหาที่เหลือครึ่งเดียว
19. A truly great man never puts away the simplicity of a child.
คนที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงไม่เคยละทิ้งความเรียบง่ายของเด็กเลย
20. Attack is the best form of defence.
โจมตีเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดของการป้องกัน
21. Better be a fool than a knave.
เป็นคนโง่ดีกว่าเป็นคนโกง
22. Better be envied than pitied.
ให้เขาอิจฉาดีกว่าให้เขาสงสาร
23. Better be safe than sorry.
ปลอดภัยดีกว่าเสียใจ
24. Better late than never.
มาสายดีกว่าไม่มา
25. Charity begins at home.
ใจบุญสุนทานเริ่มต้นที่บ้าน
26. Civility costs nothing.
ความสุภาพไม่เสียค่าอะไรเลย
27. Do as you would be done by.
ทำอย่างที่อยากได้รับการกระทำตอบ
28. Doing is better than saying.
การกระทำดีกว่าคำพูด
29. Don’t meet troubles half-way.
อย่าเผชิญปัญหาแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ
30. Easier said than done.
พูดง่ายกว่าทำ
31. Easy come,easy go.
มาง่ายไปง่าย
32. Eat to live and not live to eat.
กินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน
33. Even a worm will turn.
แม้หนอนมันยังสู้
34. Every little helps.
เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ช่วยได้
35. Every man is his own worst enemy.
ทุกคนเป็นศัตรูที่เลวที่สุดของตนเอง
36. Every man to his trade.
(ทุกคนมีความถนัดของตนเอง)
37. Experience is the mother of wisdom
ประสบการณ์เป็นมารดาของความเฉลียวฉลาด
38. First impressions are the most lasting.
ประทับใจครั้งแรกตรึงตรายาวนานที่สุด
39. Forbidden fruit is sweet.
ผลไม้ต้องห้ามช่างหอมหวาน
40. Forewarned is forearmed.
เตือนล่วงหน้าเท่ากับติดอาวุธไว้ล่วงหน้า
41. From the sublime to the ridiculous is only a step.
จากสูงส่งสู่ต่ำต้อยเพียงก้าวเดียว
42. God helps them that help themself.
พระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตนเอง
43. Great oaks from little acorns grow.
ต้นโอ๊คใหญ่เติบโตจากต้นเล็ก
44. Half a loaf is better than no bread.
ขนมปังแข็งเพียงครึ่งก้อนก็ดีกว่าไม่มีเลย
45. He that knows little, often repeats it.
คนรู้น้อยมักพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ
46. He that knows nothing, doubts nothing.
คนที่ไม่รู้อะไรเลย ไม่สงสัยอะไรเลย
47. Home is where the heart is.
บ้านคือที่ซึ่งดวงใจอาศัยอยู่
48. Hunger is the best sauce.
ความหิวเป็นน้ำจิ้มที่ดีที่สุด
49. If a job’s worth doing, it’s worth doing well.
ถ้างานควรค่าแก่การทำ ก็ควรทำให้ดี
50. If at first you don’t succeed, try, try, try again.
หากครั้งแรกไม่สำเร็จ พยายาม พยายาม พยายามอีกครั้ง
51. If you can’t be good, be careful.
ถ้าดีไม่ได้ ก็ขอให้ระมัดระวัง
52. If you want a thing well done, do it yourself.
ถ้าอยากให้งานดี ต้องทำด้วยตนเอง
53. It is easy to be wise after the event.
มันง่ายที่จะฉลาดหลังเหตุการณ์
54. It is no use crying over spilt milk.
ไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้ถึงนมที่หกไปแล้ว
55. It’s too late to shut the stable door after the horse has bolted.
สายเกินไปที่จะปิดประตูคอก หลังจากม้าถูกลักไปแล้ว
56. It takes two to make a quarrel.
ทะเลาะกันต้องมี 2 ฝ่าย
57. Jack of all trades, master of none.
ทำงานหลายอย่าง แต่ไม่เก่งสักอย่าง
58. Keep something for a rainy day.
จงเก็บอะไรไว้เผื่อวันฝนตกบ้าง
59. Knowledge is power.
ความรู้คืออำนาจ
60. Know thyself.
จงรู้จักตัวเอง
61. Live and learn.
จงมีชีวิตและศึกษาเล่าเรียน
62. Love makes the world go round.
ความรักทำให้โลกหมุนไป
63. Manners maketh man.
กิริยามารยาท ทำให้คนเป็นคน
64. Many hands make light work.
หลายมือทำให้งานเบา
65. Moderation in all things.
เดินสายกลางกับทุกสิ่งทุกอย่าง
66. More haste, less speed.
ยิ่งเร่งยิ่งช้า
67. Music is the food of love.
ดนตรีเป็นอาหารแห่งความรัก
68. Never put of till tomorrow what you can do today.
อะไรที่ทำวันนี้ได้ก็อย่าเอาไว้ทำพรุ่งนี้
69. Never too late to learn.
ไม่สายเกินไปที่จะเรียนรู้
70. No love like the first love.
ไม่มีรักใดเหมือนรักแรก
71. No time like the present.
ไม่มีเวลาใดเหมือนปัจจุบัน
72. Opportunity seldom knocks twice.
โอกาสมักไม่มาสองครั้ง
73. Patience is a virtue.
ความอดทนเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง
74. Punctuality is the politeness of princes.
ตรงต่อเวลาเป็นความสุภาพของเจ้าชาย
75. Rome was not built in a day.
กรุงโรมมิได้สร้างเสร็จในวันเดียว
76. The darkest hour is just before the down.
โมงยามที่มืดมิดที่สุดคือช่วงก่อนรุ่งอรุณ
77. The eyes are the window of the soul.
ดวงตาเป็นหน้าต่างของจิตใจ
78. The first step is the hardest.
ก้าวแรกยากที่สุด
79. There is more than one way to skin a cat.
มีมากกว่าหนึ่งวิธีที่จะถลกหนังแมว
80. There’s a black sheep in every flock.
มีแกะดำอยู่ในทุกฝูงแกะ
81. There’s many a good tune played on an old fiddle.
มีเพลงดี ๆ มากมายที่เล่นบนสายพิณเก่า
82. There’s no place like home.
ไม่มีที่ใดเหมือนบ้าน
83. There’s nowt so queer as folk.
ม่มีอะไรแปลกประหลาดเท่าผู้คน
84. There will be sleeping enough in the grave.
มีการนอนที่เพียงพอในหลุมศพ
85. Time and tide wait for no man.
เวลาและกระแสน้ำไม่คอยใคร
86. To deceive oneself is very easy.
โกหกตัวเองนั้นง่ายมาก
87. Tomorrow never comes.
พรุ่งนี้ไม่เคยมาถึงเลย
88. Travel broadens the mind.
การเดินทางเปิดใจให้กว้างขึ้น
89. True love never grows old.
รักแท้ไม่เคยแก่ชรา
90. Truth fears no trial.
สัจจะไม่กลัวการพิสูจน์

 

คําคมภาษาอังกฤษ

 คําคมภาษาอังกฤษ : Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.
คําคมแปลเป็นไทย : มีเพียงสอง สิ่งเท่านั้นที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ สิ่งหนึ่งคือจักรวาล และอีกสิ่งคือความโง่เขลาของมนุษย์ ทว่าฉันไม่แน่ใจว่าจักรวาลจะเป็นเช่นนั้น
คำคมโดย : Albert Einstein

คําคมภาษาอังกฤษ : You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
คําคมแปลเป็นไทย : คุณหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา แต่ คุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา
คำคมโดย : Abraham Lincoln

คําคมภาษาอังกฤษ : The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.
คําคมแปลเป็นไทย : สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ
คำคมโดย : Helen Keller

คําคมภาษาอังกฤษ : Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.
คําคมแปลเป็นไทย : Robert F. Kennedy
คำคมโดย : คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

คําคมภาษาอังกฤษ : Remember to always dream. More importantly to make those dreams come true and never give up.
คําคมแปลเป็นไทย : จง ฝันอยู่เสมอ ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือ ทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง และอย่ายอมแพ้
คำคมโดย : Dr. Robert D. Ballard

คําคมภาษาอังกฤษ : The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes.
คําคมแปลเป็นไทย : ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง
คำคมโดย : Benjamin Disraeli 

คําคมภาษาอังกฤษ : There is nothing either good or bad but thinking makes it so.
คําคมแปลเป็นไทย : ไม่มีสิ่งใดๆในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้เกิดความดีและความเลว
คำคมโดย : Shakespeare

คําคมภาษาอังกฤษ : If you always do what interests you, then at least one person is pleased.
คําคมแปลเป็นไทย : ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่ เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ
คำคมโดย : Katherine Hepburn

คําคมภาษาอังกฤษ : The only man who never makes mistakes is the man who never does anything.
คําคมแปลเป็นไทย : คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย
คำคมโดย : Roosevelt

คําคมภาษาอังกฤษ : You get the best out of others when you give the best of yourself.
คําคมแปลเป็นไทย : คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป
คำคมโดย : Harvey Firestone

สำนวนอังกฤษ

Self-conquest is the greats of victory.
การชนะใจตนเอง คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

• So much to do ,so little done.
งานยิ่งทำมากเท่าใด ก็ยิ่งเสร็จน้อยเท่านั้น

• Heaven ne’er helps the men who will not act.
สวรรค์ไม่เคยช่วยบุคคลผู้ซึ่งไม่ทำงาน

• Never give advice unless asked.
อย่าให้คำแนะนำจนกว่าจะถูกขอร้อง

• Nevre give advice in a crowd
อย่าให้คำแนะนำท่ามกลางฝูงชน

• Grey hair is a of age, not of wisdom.
ผมหงอกเป็นสัญญาลักษณ์ของอายุ ไม่ใช่ปัญญา

• Well begun is half done.
เริ่มต้นดีเหมือนงานนั้นเสร็จไปครึ่งหนึ่ง

• A bird in the hand is worth two in the bush.
นกตัวเดียวในมือมีค่าเท่ากับนกสองตัวในพุ่มไม้

• Birds of a faether will flock together.
นกที่มีขนอย่างเดียวกัน ย่อมจะอยู่รวมกัน

• Blood is thicker than water.
เลือดข้นกว่าน้ำ

• Better is half a loaf than no bread.
ขมนปังครึ่งก้อนดีกว่าไม่มีเลย

• While I breathe , I hope.
ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ ฉันก็ยังมีหวัง

• When tha cat’s away the mice will play.
เมื่อแมวไม่อยู่หนูก็ยังคะนอง

• Spare the rod and spoil the child.
ทิ้งไม้เรียวจะทำให้เด็กเสีย

• It is a wise father that know his own child.
พ่อที่ฉลาดเท่านั้นจึงจะรู้จักบุตรของตนดี

• The less men think, the more they talk.
คนที่คิดน้อยมักพูดมาก

• A bad officer is more danggerous than hundred bandits.
เจ้าหน้าที่ชั่วคนเดียว เป็นอันตรายมากกว่าโจร 100 คน
Disappointment is the nurse of wisdom.
ความผิดหวังเป็นสิ่งค้ำชูสติปัญญา
No one can disgrace us but ourselves.
ไม่มีใครทำให้เราเสียเกียรติได้ นอกจากตัวเอง

1. A bad workman always blames his tools.
คนงานเลวมักตำหนิเครื่องมือของตน

2. Absence makes the heart grow fonder.
ไม่พบกันทำให้หัวใจเกิดรักมากขึ้น

3. Actions speak louder than words.
การกระทำดังกว่าคำพูด

4. Adam’s ale is the best brew.
น้ำเปล่าเป็นน้ำที่ดีที่สุด

5. A drowning man will clutch at a straw.
คนกำลังจมน้ำจะคว้าแม้เส้นฟาง

6. A fool and his money are soon parted.
คนโง่กับเงินไม่ช้าก็พลัดพราก

7. A fool believes everything.
คนโง่เชื่อทุกอย่าง

8. A friend in need is a friend indeed.
เพื่อนยามจำเป็นคือเพื่อนแท้

9. A good face is a letter of recommendation.
หน้าตาดีเป็นหนังสือแนะนำตัว

10. A good friend is my nearest relation.
เพื่อนดีเป็นญาติชิดสนิทสุด

11. A liar is worse than a thief.
คนโกหกเลวกว่าหัวขโมย

12. A miss is as good as a mile.
ขาดไปนิดเท่ากับขาดไปไมล์

13. An honest man’s word is as good as his bond.
คำพูดของคนซื่อสัตย์ก็ดีเท่ากับคำสัญญาของเขา

14. An hour in the morning is worth two in the evening.
หนึ่งชั่วโมงตอนเช้าเท่ากับสองชั่วโมงตอนค่ำ

15. A penny saved is a penny earned.
ประหยัดสตางค์ก็เท่ากับหาสตางค์ได้

16. Ask a silly question and you’ll get a silly answer.
ถามคำถามโง่ ๆ ก็จะได้รับคำตอบโง่ ๆ

17. A still tongue makes a wise head.
ลิ้นที่นิ่งเงียบทำให้หัวฉลาด

18. A trouble shared is a trouble halved.
ปัญหาที่แบ่งปัน เป็นปัญหาที่เหลือครึ่งเดียว

19. A truly great man never puts away the simplicity of a child.
คนที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงไม่เคยละทิ้งความเรียบง่ายของเด็กเลย

20. Attack is the best form of defence.
โจมตีเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดของการป้องกัน

21. Better be a fool than a knave.
เป็นคนโง่ดีกว่าเป็นคนโกง

22. Better be envied than pitied.
ให้เขาอิจฉาดีกว่าให้เขาสงสาร

23. Better be safe than sorry.
ปลอดภัยดีกว่าเสียใจ

24. Better late than never.
มาสายดีกว่าไม่มา

25. Charity begins at home.
ใจบุญสุนทานเริ่มต้นที่บ้าน

26. Civility costs nothing.
ความสุภาพไม่เสียค่าอะไรเลย

27. Do as you would be done by.
ทำอย่างที่อยากได้รับการกระทำตอบ

28. Doing is better than saying.
การกระทำดีกว่าคำพูด

29. Don’t meet troubles half-way.
อย่าเผชิญปัญหาแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ

30. Easier said than done.
พูดง่ายกว่าทำ

31. Easy come,easy go.
มาง่ายไปง่าย

32. Eat to live and not live to eat.
กินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน

33. Even a worm will turn.
แม้หนอนมันยังสู้

34. Every little helps.
เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ช่วยได้

35. Every man is his own worst enemy.
ทุกคนเป็นศัตรูที่เลวที่สุดของตนเอง

36. Every man to his trade.
(ทุกคนมีความถนัดของตนเอง)

37. Experience is the mother of wisdom.
ประสบการณ์เป็นมารดาของความเฉลียวฉลาด

38. First impressions are the most lasting.
ประทับใจครั้งแรกตรึงตรายาวนานที่สุด

39. Forbidden fruit is sweet.
ผลไม้ต้องห้ามช่างหอมหวาน

40. Forewarned is forearmed.
เตือนล่วงหน้าเท่ากับติดอาวุธไว้ล่วงหน้า

41. From the sublime to the ridiculous is only a step.
จากสูงส่งสู่ต่ำต้อยเพียงก้าวเดียว

42. God helps them that help themself.
พระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตนเอง

43. Great oaks from little acorns grow.
ต้นโอ๊คใหญ่เติบโตจากต้นเล็ก

44. Half a loaf is better than no bread.
ขนมปังแข็งเพียงครึ่งก้อนก็ดีกว่าไม่มีเลย

45. He that knows little, often repeats it.
คนรู้น้อยมักพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ

46. He that knows nothing, doubts nothing.
คนที่ไม่รู้อะไรเลย ไม่สงสัยอะไรเลย

47. Home is where the heart is.
บ้านคือที่ซึ่งดวงใจอาศัยอยู่

48. Hunger is the best sauce.
ความหิวเป็นน้ำจิ้มที่ดีที่สุด

49. If a job’s worth doing, it’s worth doing well.
ถ้างานควรค่าแก่การทำ ก็ควรทำให้ดี

50. If at first you don’t succeed, try, try, try again.
หากครั้งแรกไม่สำเร็จ พยายาม พยายาม พยายามอีกครั้ง

51. If you can’t be good, be careful.
ถ้าดีไม่ได้ ก็ขอให้ระมัดระวัง

52. If you want a thing well done, do it yourself.
ถ้าอยากให้งานดี ต้องทำด้วยตนเอง

53. It is easy to be wise after the event.
มันง่ายที่จะฉลาดหลังเหตุการณ์

54. It is no use crying over spilt milk.
ไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้ถึงนมที่หกไปแล้ว

55. It’s too late to shut the stable door after the horse has bolted.
สายเกินไปที่จะปิดประตูคอก หลังจากม้าถูกลักไปแล้ว

56. It takes two to make a quarrel.
ทะเลาะกันต้องมี 2 ฝ่าย

57. Jack of all trades, master of none.
ทำงานหลายอย่าง แต่ไม่เก่งสักอย่าง

58. Keep something for a rainy day.
จงเก็บอะไรไว้เผื่อวันฝนตกบ้าง

59. Knowledge is power.
ความรู้คืออำนาจ

60. Know thyself.
จงรู้จักตัวเอง

61. Live and learn.
จงมีชีวิตและศึกษาเล่าเรียน

62. Love makes the world go round.
ความรักทำให้โลกหมุนไป

63. Manners maketh man.
กิริยามารยาท ทำให้คนเป็นคน

64. Many hands make light work.
หลายมือทำให้งานเบา

65. Moderation in all things.
เดินสายกลางกับทุกสิ่งทุกอย่าง

66. More haste, less speed.
ยิ่งเร่งยิ่งช้า

67. Music is the food of love.
ดนตรีเป็นอาหารแห่งความรัก

68. Never put of till tomorrow what you can do today.
อะไรที่ทำวันนี้ได้ก็อย่าเอาไว้ทำพรุ่งนี้

69. Never too late to learn.
ไม่สายเกินไปที่จะเรียนรู้

70. No love like the first love.
ไม่มีรักใดเหมือนรักแรก

71. No time like the present.
ไม่มีเวลาใดเหมือนปัจจุบัน

72. Opportunity seldom knocks twice.
โอกาสมักไม่มาสองครั้ง

73. Patience is a virtue.
ความอดทนเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง

74. Punctuality is the politeness of princes.
ตรงต่อเวลาเป็นความสุภาพของเจ้าชาย

75. Rome was not built in a day.
กรุงโรมมิได้สร้างเสร็จในวันเดียว

76. The darkest hour is just before the down.
โมงยามที่มืดมิดที่สุดคือช่วงก่อนรุ่งอรุณ

77. The eyes are the window of the soul.
ดวงตาเป็นหน้าต่างของจิตใจ

78. The first step is the hardest.
ก้าวแรกยากที่สุด

79. There is more than one way to skin a cat.
มีมากกว่าหนึ่งวิธีที่จะถลกหนังแมว

80. There’s a black sheep in every flock.
มีแกะดำอยู่ในทุกฝูงแกะ

81. There’s many a good tune played on an old fiddle.
มีเพลงดี ๆ มากมายที่เล่นบนสายพิณเก่า

82. There’s no place like home.
ไม่มีที่ใดเหมือนบ้าน

83. There’s nowt so queer as folk.
ม่มีอะไรแปลกประหลาดเท่าผู้คน

84. There will be sleeping enough in the grave.
มีการนอนที่เพียงพอในหลุมศพ

85. Time and tide wait for no man.
เวลาและกระแสน้ำไม่คอยใคร

86. To deceive oneself is very easy.
โกหกตัวเองนั้นง่ายมาก

87. Tomorrow never comes.
พรุ่งนี้ไม่เคยมาถึงเลย

88. Travel broadens the mind.
การเดินทางเปิดใจให้กว้างขึ้น

89. True love never grows old.
รักแท้ไม่เคยแก่ชรา

90. Truth fears no trial.
สัจจะไม่กลัวการพิสูจน์

ใส่ความเห็น »

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.
1 ความเห็น »