rutjanapat

Just another WordPress.com site

สุภาษิต คำคม และสำนวนภาาาอังกฤษ ในหมวดA-Z และอื่นๆ

บน ธันวาคม 15, 2011

รวมสุภาษิต คำคม สำนวนภาษาอังกฤษ พร้อมความหมายภาษาไทย มากที่สุด

การศึกษาสุภาษิต-คำคมภาษาอังกฤษ จะทำให้เราทราบความหมายของสุภาษิต-คำคมนั้น ได้รับความรู้เรื่องคำศัพท์ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ความเชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษาที่สอดแทรกอยู่ ประโยชน์สูงสุดคือการมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีจากสุภาษิต-คำคม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งผู้จัดทำได้รวบรวมไว้ดังนี้

1. An accident  is due to lack of proper care. =  อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นจากการขาดความระมัดระวัง
2. Don’t charge your memory with  too many facts = อย่าใช้สมองจดจำเรื่องราวต่าง ๆ ให้มากจนเกินไป
3. A   mad  man is not responsible  for his actions. =  คนบ้าไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำของเขา
4. It’s a sad house where the hen crows louder than the cock. =  สามีเป็นช้างเท้าหน้า  ภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง
5. Marriage is an expensive luxury. = การแต่งงานเป็นของฟุ่มเฟือยที่แสนแพง
6. Fools build house; wise men buy them. = คนโง่สร้างบ้านอยู่  คนฉลาดซื้อบ้านสร้างเสร็จอยู่
7. Keep  something for a rainy day. = กินน้ำเผื่อแล้ว
8. There is no fool like an old fool. =ไม่มีใครโง่เกินคนแก่โง่
9. Kill not the goose that lays the golden eggs. = โลภมากลาภหาย.
10. Facts are stubborn things.    =  ความจริงล้างอย่างไรก็ไม่เลือนหาย
11. It  is a foolish sheep  that makes.   The wolf  his confessor. =   อย่าชี้โพรงให้กระรอก
12. Brave actiuons never want trumpet. = การกระทำอันกล้าหาญ  ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศให้ใครรู้
13. Good manners are part and parcel of a good education. = กิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย  เป็นส่วนสำคัญจากการได้รับการศึกษาดี
14. A bad workman always blames his tool. = รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
15. Habituate yourself to hard work. = จงฝึกฝนตัวเองให้เคยชินกับงานหนัก
16. Fine features make fine birds. = ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะแต่ง
17. Man has gregarious habits. = มนุษย์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ
18. Big fish eat little fish. = ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
19. Guardianship has many responsibillitie. = การเป็นผู้ปกครองนั้นต้องมีความรับผิดชอบมาก
20. A friend in need is a friend indeed = เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก
21. Birds of a feather flock together = คบคนพาล พาลพาไปหาผิด
22. Actions speak louder than words =  ทำดีกว่าพูด
23. A bird in head is worth two in the bush = สิบเบี้ยใกล้มือ
24. A rolling stone gathers no moss =  รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
25. Absence makes the heart grow fonder =  ตัวไกลใจอยู่ยิ่งไกลก็ยิ่งรักกัน
26. Make hay while the sun shines =  น้ำขึ้นให้รีบตัก
27. He laughs best who laughs last =  หัวเราะทีหลังดังกว่า
28. Listeners hear no good of themselves = นินทากาเลเหมือนเทน้ำ
29. It is never too late to mend =  ไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้น
30. Still water runs deep = น้ำนิ่งไหลลึก
31. Good cloths open all doors. = ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
32. Overtly agree but coertly oppose = ปากว่าตาขยิบ หรือพูดอีกอย่างแต่ทำอีกอย่าง
33.  Cry for the Moon = กระต่ายหมายจันทร์ หมายถึงหนุ่มหมายปองสาวที่มีฐานะดีกว่า
34.  Apple of sodom =สวยแต่รูป จูบไม่หอม  งามภายนอกแต่ใจแย่ไง
35. When misfortune reaches the limit, good fortune is at hand = ต้นร้ายปลายดี 
เริ่มต้นไม่ดีแต่ไปดีเอาตอนหลัง
36. Between the devil and the deep blue sea = หนีเสือปะจรเข้
37. Be caught red-handed = จับได้คาหนังคาเขา
38. To take for a needle in a haystack = งมเข็มในมหาสมุทร
39. To eat one’s cake and have it too = จับปลาสองมือ
40. To take something with a pinch of salt = ฟังหูไว้หู  ฟังแล้วคิดพิจารณาก่อนจะเชื่อ
41. As you sow, so you reap = ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
42. Cannot make head or tail of = จับต้นชนปลายไม่ถูก
43. You can not teach old dogs new tricks. = เราไม่สามารถสอนกลเม็ดใหม่ๆ ให้สุนัขแก่ได้….
หรือ ไม้แก่ดัดยากนั่นเอง…
44. Where there is a will, there is a way = ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
45. Look before you leap  = จงดูให้ดีก่อนื้จะกระโดด หมายถึง คิดให้ดี รอบคอบก่อนที่จะทำอะไร
46. Prevention is better than cure = กันไว้ดีกว่าแก้
47. Do as Romans do when you are in Rome = จงทำตัวให้เหมือนคนโรมันเมื่ออยู่ในกรุงโรม….
หรือ เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
48. Joy and sorrow are as near as today and tomorrow. = ความสุขกับความทุกข์อยู่ใกล้กันเหมือนวันนี้กับวันพรุ่งนี้
49. He who has never tasted bitterness does not know what is sweet = ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่น
จะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร
50. One who lives in a glasshouse should not throw stones. = เมื่ออยู่ในเรือนกระจกไม่ควรขว้างก้อนหิน
หมายถึงเมื่ออยู่ในที่ๆ เสีบเปรียบก็อย่าหาเรื่องผู้อื่น
51.”Time and tide wait for no man” = เวลาและกระแสน้ำไม่เคยคอยใคร
52. Everyone thinks his own burden the heaviest. =  ทุกคนมักคิดว่าภาระของตนหนักกว่าของผู้อื่นเสมอ
53. No one is too old to learn = ไม่มีใครแก่เกินเรียน
54. Reading makes a full man. = การอ่านหนังสือทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์
55. All men naturally desire to know. = มนุษย์ทุกคนย่อมอยากรู้โดยธรรมชาติ
56. Be quick to hear and slow to speak.= ฟังให้เร็ว แต่พูดให้ช้า
57. Live to learn to live. = จงอยู่เพื่อเรียนรู้การดำรงชีวิต
58. Brave actions never want trumpet. = การกระทำอันกล้าหาญ ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศ
59. Words once spoken cannot be altered. = คำพูดที่กล่าวไปแล้ว ย่อมไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้
60. Though strength fails, boldness is praiseworthy. = ถึงแม้ว่ากระทำสิ่งใดยังไม่เป็นผลสำเร็จ
แต่การที่ได้กล้าทำนั้นควรได้รับการยกย่อง
61. No one is harmed by thinking. =การไตร่ตรองยั้งคิด ไม่เคยทำอันตรายใคร
62. Order will render the work facile. = ความมีระเบียบวินัย เป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น
63. Every obstacle is surmountable. = อุปสรรคทุกอย่าง ย่อมผ่านพ้นไปได้เสมอ
64. Health is wealth. = ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
65.What can’t be cured must be endured. =เมื่อสิ่งใดหมดทางที่จะแก้ไขได้แล้ว ก็ต้องยอมรับและทนในสิ่งนั้น
66. Peace begins where ambition ends. =ความสงบจะเริ่มขึ้น ณ ที่ซึ่งความเห่อเหิม ทะเยอทะยานได้สิ้นสุดลงแล้ว
67. Trial and error is  the source of our knowledge. =เมื่อได้ทดลองทำสิ่งใดๆ แล้วผิดพลาด
นั่นคือข้อมูลแห่งความรู้ของเราเอง
68. Happyness belong to the contented. =บุคคลจะมีความสุขหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจ
69.Don’t shrink any task because of its arduousness. =อย่าละทิ้งงานใดๆ เพียงเห็นว่างานนั้นยาก
70.The tongue is like a sharp knife; it kills without drawing blood.= ลิ้นเหมือนมีดคม สามารถฆ่าได้โดยไม่มีเลือดตก

 

 

 

สำนวน / สุภาษิต…อังกฤษ ไทย

อยากจะรวบรวมสำนวน สุภาษิต เปรียบเทียบ ที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายคล้ายของไทยค่ะ จะเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหล่ะค่ะ…

เวลาจะพูดมันนึกภาษาอังกฤษไม่ออก…กลายเป็นภาษาอังกฤษยาวไปเลย…(พยายามแปลความหมายสำนวนไทย!) ก็เลยมารวบรวมไว้ให้หาดูง่ายๆ หน่อย บางสำนวน/สุภาษิตของอังกฤษ ความหมายมันคลับคล้าย คลับคลา ติดอยู่ปลายลิ้นแต่นึกไม่ออก ใครนึกอะไรออก มารวบรวมกันนะคะ สนุกดีค่ะ…

ลองเข้าไปดูใน Link ของ English Proverb นะคะ เพื่อเจออะไรเพิ่มเติม อย่าลืมมาบอกกันนะคะ ดิฉันจะค่อยๆ เพิ่มเติมไปเรื่อยๆ ค่ะ ถ้าไปเจอที่ไหน หรือนึกออกเมื่อไหร่ จะเอามาใส่ไว้ ให้หาง่ายๆ ค่ะ…ถ้ายังนึกไม่ออกก็จะใส่ ??? ไว้นะคะ…ใครทราบก็เข้ามาบอกกันหน่อยนะคะ จะขอบคุณมากๆ ค่ะ…

#A#
1. “A poor workman blames his tools.” – รำไม่ดีโทษปี่ โทษกลอง
2. “A bird in the hand is worth two in the bush.” – สิบเบี้ยใกล้มือ / กำขี้ดีกว่ากำตด ???
3. “Absence makes the heart grow fonder.” ??? ยิ่งห่างไกล ยิ่งคิดถึง ???
4. “An eye for an eye, a tooth for a tooth.” – ตาต่อตา ฟันต่อฟัน
5. “A tree is known by its fruit.” – สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล
6. “As a man sows , so shall he reap. ” – ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
7. “A leopard cannot change his spots.” – ชาติเสือไว้ลาย
8. “Actions speak louder than words.” – ลงมือทำดีกว่าคำพูด ???
9. “A fox smells its own lair first.” – ???
10. “A friend in need is a friend indeed.” – เพื่อนแท้ คือเพื่อนในยามยาก
11. “After a storm comes a calm.” – ฟ้าหลังฝน
“A good beginning makes a good ending.” – เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง (ป่าวหว่า???)
“A good man in an evil society seems the greatest villain of all.”
“A guilty conscience needs no accuser.”
“A picture is worth a thousand words.” – สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น
“All good things come to an end.” –
“All hat and no cattle.”
“All roads lead to Rome.”
“All’s fair in love and war.”
“All things come to he who waits.”
“An apple a day keeps the doctor away.”

#B#
“Barking dogs seldom bite.” – หมาเห่าไม่กัด
“Beauty is in the eye of the beholder.” – ความสวยอยู่ที่ตาคนมอง
“Beauty is only skin deep, but ugly goes straight to the bone.” – สวยแต่รูป จูบไม่หอม ???
“Beauty may open doors but only virtue enters.”
“Beggars can’t be choosers.”
“Behind every good man, is a woman.”
“Better to be thought a fool, than to open your mouth and remove all doubt.” – คนฉลาดแกล้งโง่ / คมในฝัก ???
“Better late than never.” – มาช้าดีกว่าไม่มา ???
“Better safe than sorry.” – ปลอดภัยไว้ก่อน ???
“Better the devil you know than the devil you don’t.”
“Birds of a feather flock together.”
“Bitter pills may have blessed effects.” – ขมเป็นยา
“Blood is thicker than water.” – เลือดข้นกว่าน้ำ

*C*
“Cast Pearl before swine” – สีซอให้ควายฟัง (2)
“Carrying coals to Newcastle” – เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน (2)
“Cross the stream where it is the shallowest.” – รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง ???
“Curiosity killed the cat. Satisfaction brought it back, that’s why the cat has nine lives”
“Cut your coat according to your cloth.” – นกน้อยทำรังแต่พอตัว

*D*
“Do unto others as you would have done to you.”
“Don’t bite the hand that feeds you.” –
“Don’t burn your bridges before they’re crossed.”
“Don’t burn your bridges behind you.”
“Don’t change horses in midstream.”
“Don’t count your chickens before they’re hatched.” – ไม่เห็นน้ำอย่าพึ่งตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอก อย่าพึ่งโก่งหน้าไม้
“Don’t cross a bridge until you come to it.” – อย่าตีตนไปก่อนไข้
“Don’t cry over spilt milk.” –
“Don’t cut off your nose to spite your face.”
“Don’t judge a book by its cover.” – อย่าตัดสินคนจากภายนอก
“Don’t make a mountain out of a molehill.” – อะไร หมายความว่าอย่า โอเวอร์ หว่า???)

*E*
“Early bird gets the worm.”
“Every birds thinks its own nest beautiful.” – จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
“Eat to live, don’t live to eat.” – จงกินเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อกิน
“Easy peasy lemon squeezy.” – ของง่ายๆ กล้วยๆ
“Education is a subversive activity.”
“Empty barrels make the most sound.”
“Every cloud has a silver lining” – ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน (2)
“Every coin has two sides”. – เหรียญมีสองด้าน
“Every day is a new beginning.” – (ทุกๆ วันคือวันเริ่มต้น???)
“Every disease will have its course.”
“Every dog has its day.” – จะมีวันของเรา / ทีใครทีมัน
“Every man has a price.”
“Every rule has its exception.” – กฏทุกข้อมีข้อยกเว้น
“Everything comes to him who waits.”
“Every path has its puddle.” – ชีวิตมีอุปสรรค

*F*
“Faith will move mountains.” – (ความเชื่อมั่นศรัทธา จะย้ายภูเขาได้????)
“Faint heart ne’er won fair lady.”
“Familiarity breeds contempt.”
“Fine words butter no parsnips.”
“First come, first served.” – มาก่อนได้ก่อน
“First deserve then desire.”
“Fine feather makes fine bird.” – ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง
“Forbidden fruit is the sweetest.” – ยิ่งห้ามยิ่งยุ
“Friend in need is a friend indeed.” – เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก

*H*
“He that grasps too much , holds nothing fast.” – โลภมากลาภหาย
“He that lives too fast, goes to his grave too soon.”
“He that will steal an egg will steal an ox.”
“He who hesitates is lost.”
“He who laughs last laughs best.” – หัวเราะทีหลัง ดังกว่า
“He who lives by the sword shall die by the sword.”
“His bark is worse than his bite.” – ดีแต่พูด / ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก
“History repeats itself.” – ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
“Hope for the best, expect the worst.”

*I*
“If you buy cheaply, you pay dearly.”
“If you can’t beat them, join them.”
“If you can’t join them, beat them.”
“If you can’t be good, be careful.”
“If you can’t take the heat, get out of the oven.”
“If you keep your mouth shut, you won’t put your foot in it.” – พูดไปสองไพเบี้ย นึ่งเสียตำลึงทอง
“If you want a thing done well, do it yourself.”
“In the land of the blind, the one-eyed man is king.”
“In the end, a man’s motives are second to his accomplishments.”
“It’s a good horse that never stumbles.”
“It never rains, but it pours.”
“It’s a long lane that has no turning.”
“It’s an ill wind that blows no good.”
“It’s better to give than to receive.”
“It’s better to have loved and lost than never to have loved at all.” – อกหักดีกว่ารักไม่เป็น
“It’s easy to be wise after the event.” – ถือเป็นบทเรียนสอนใจ ???
“It’s never too late to mend.” – ไม่มีคำว่าสาย (ที่จะแก้ไข) / ไม่มีอะไรที่สายเกินแก้

*J*
“Jack of all trades, master of none.” – ทำได้ทุกอย่าง แต่ไม่ชำนาญสักเรื่อง/ ท่าดีทีเหลว???/ งูๆ ปลาๆ

*K*
“Keep no more cats than catch mice.”
“Kill not the goose that laid the golden egg.” – อย่าทุบหม้อข้าวตัวเอง
“Kill two birds with one stone.” – ยิงปืนนัดเดียว ได้นกสองตัว
“Knowledge is power.” – ความรู้ คือ อำนาจ

*L*
“Laughter is the best medicine.” – หัวเราะ คือ ยาวิเศษ
“Laughter is the shortest distance between two people.” –
“Learn to walk before you run.” –
Like father , like son. – ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
“Like water off a duck’s back.” -น้ำท่วมหลังเป็ด ???
“Little by little and bit by bit.” – ทีละเล็กละน้อย
“Little enemies and little wounds must not be despised.”
“Little things mean a lot” – สิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่???

*M*
“Make hay while the sun shines.” – น้ำขึ้นให้รีบตัก

*N*
“Never put off till (until) tomorrow what you can do today.” – อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง
“No gain without pain.” – (ไม่มีอะไรได้มาโดยไม่เจ็บปวด???)

*O*
1. “One man’s trash is another man’s treasure.” /
One man’s meat is another man’s poison. – ลางเนื้อชอบลางยา

*P*
“Patience is a virtue.”
“Practice makes perfect.” – การฝึกฝน ทำให้ชำนาญ

*R*
“Raining cats and dogs.” – ฝนตกหนักไม่ลืมหูลืมตา
“Rats desert a sinking ship.”
“Rules are made to be broken.” – กฏมีไว้แหก

*S*
“Scratch my back and I will scratch yours”. – น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ???
“Seek and ye shall find.” – หาแล้วจะเจอ ???
“Set a thief to catch a thief.” – เกลือจิ้มเกลือ (ป่าวหว่า???)
“Spare the rod , spoil the child.” – รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี
“Strike while the iron is hot.” – ตีเหล็กเมื่อร้อน / ตีเหล็กเมื่อแดง กินแกงเมื่อร้อน
“Still waters run deepest.” – น้ำนิ่งไหลลึก

*T*
“The grass is always greener on the other side of the fence.” – (เห็นของคนอื่นดีกว่าเสมอ ว่าอะไรน๊า???) จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ???
“The pot calls the cettle black” – ว่าเขาอิเหนาเป็นเอง (2)
“There’s no place like home.” – ไม่มีที่ไหนสุขใจเหมือนบ้าน
“There’s no time like the present.”
“Think before you speak.” – คิดก่อนพูด
“Think globally, act locally.” –
“Time flies when you’re having fun.” –
“Time is money.” – เวลาเป็นเงินเป็นทอง
“Time is of the esscence.”
“Too many chiefs and not enough indians.”
“Too many cooks spoil the broth.” – มากคนก็มากความ
“Trouble shared is trouble halved.”
“Truth is stranger than fiction.” – ???
“Truth will out.”
“Two’s company, three’s a crowd.” –
“Two heads are better than one.” – คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย
“Two things prolong your life: A quiet heart and a loving wife.”
“Treat them mean, keep them keen.” – (อะไร หมายความว่าอย่าตามใจผู้หญิงมาก แล้วเธอจะตามใจคุณ???)

*W*
“When the cat’s away the mice dance will play.” – แมวไม่อยู่หนูร่าเริง
“When in Rome do as Roman do.” – เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
“When you hear hoofbeats, think horses, not zebras.” – เส้นผมบังภูเขา ???
“When your only tool is a hammer, every problem looks like a nail.”
“Where one door shuts, another opens.” – ทุกปัญหามีทางออก
“Where there’s a will there’s a way.” – ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
“Where’s there’s muck, there’s money”
“Who keeps company with the wolves, will learn to howl.” – (อะไร ที่อยู่กับใครก็เป็นเหมือนคนนั้น???)
“Whom we love best, to them we can say the least.” – (อะไรที่แปล ว่าพูดน้อยๆ กับคนที่เรารักที่สุด???)
“Why have a dog and bark yourself?” – (อะไร ที่มีความหมายว่าอย่าลงมือเอง ในเมือ่มีลูกน้องให้ใช้???)
“Wide ears and short tongue are the best.” – ฟังให้มากพูดให้น้อย???
“Winners never cheat and cheaters never win.”

*Y*
“You cannot get blood out of a stone.” – อย่ารีดเลือดจากปู
“You can catch more flies with honey than with vinegar.” – (คำสอนจากเรื่องโคนันทวิศาล ว่าไรน๊า???)
“You can lead (take) a horse to water but you can’t make it drink.” – (อะไรสักอย่างคล้ายๆ อย่าขืนโคเขาให้กินหญ้า???)
“You have to crawl before you can walk.”
“You need to bait the hook to catch the fish.”
“You never know what you’ve got till it’s gone.” – (ไม่รู้ค่าของในมือ จนกว่ามันจะหลุดลอย) ไก่ได้พลอย???

แหล่งที่มา…
1. Wiktionary’s English proverbs ( http://en.wikiquote.org/wiki/English_proverbs )
2. http://www.into-asia.com/thai_language/phrases/proverbs

เก่งมักถึงหายนะในที่สุด

* Behind an able man there are always other able men. -เหนือฟ้ายังมีฟ้า

* When the head is under the influence of wine, many a thing swims out of heart. (Yugoslav) -พอเหล้าเข้าปาก ความยากก็หายไป * Seek advice but use your own common sense. (Yiddish) -จงแสวงหาคำแนะนำแต่ตัดสินใจด้วยตัวเอง

* If you kick a stone in anger you’ll hurt your own foot. (Korean) -(เตะก้อนหินเวลาโกรธ จะเจ็บเท้าตัวเอง) การทำอะไรเมื่อขาดสติ จะเสียใจภายหลัง

* A word spoken in anger may mar an entire life. (Greek) -การพูดอะไรเวลาโกรธ อาจทำลายชีวิตทั้งชีวิต (จงมีสติ)

* There’s nothing worse than a person looking for a quarrel. (Setian) -ไม่มีอะไรจะเลวร้ายยิ่งกว่าคนที่คอยแต่จะหาเรื่องทะเลาะวิวาท

 * The teeth that laugh are also those that bite. (West- African) -(หน้าเนื้อใจเสือ) ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอ

* The price of your hat isn’t the measure of your brain. (African- American) -รูปกายภายนอกไม้ได้บ่งบอกถึงความสามารถ

* With a stout heart, a mouse can lift an elephant. (Tibetan) -จิตใจที่แข็งแรงสามารถชนะอุปสรรคทั้งมวล

* Don’t hang your hat higher than you can reach. (Belizean) อย่าตั้งความหวังไว้สูงเกินความสามารถของตน

* Beauty without virtue is a flower without perfume. (French) -ความงามที่ไร้คุณค่าเปรียบดังดอกไม้ที่ปราศจากกลิ่นหอม

* Set a thief to catch a thief. -หนามยอกเอาหนามบ่ง

* Little is spent with difficulty, much with ease. (Thai) -เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย

* Even a fish wouldn’t get into trouble if it kept its mouth shut. (Korean) -(แม้แต่ปลาก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่อ้าปาก) ปลาหมอตายเพราะปาก

* Nothing is too high for a man to reach, but he must climb with care and confidence. -ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน ขอพียงเชื่อมั่นเมื่อก้าวไป

* The truly rich are those who enjoy what thy have. (Yiddish) -ความร่ำรวยที่แท้จริงคือพอใจในใงที่มีอยู่

* Worry often gives a small thing a big shadow. (Swedish) -ความวิตกกังวลทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่

* Never spend time with people who don’t respect you. (Maori) -ไม่ควรเสียเวลาเสวนากับคนที่ไม่นับถือเรา

* Don’t call the alligator big-mouth till you have crossed the river. (Belizean) -อย่าวิจารณ์คนอื่นเขาถ้างานยังไม่เสร็จ

* Don’t be so clever; cleverer ones than you are in jail. (Russian) -อย่าทำเป็นอวดฉลาดคนที่ฉลาดกว่าท่านตอนนี้อยู่ในคุก

* Having two ears and one tougue we should listen twice as much as we speak. (Turkish) -จงฟังมากกว่าพูด

* All food fit to eat, but not all words are fit to speak. (Haitian) -อาหารกินได้ทุกเวลา แต่วาจาควรสงวนไว้บ้าง

* Fools are like other folks as long as they are silent. (Danish) -ตราบเท่าที่ไม่เอ่ยวาจา ไม่มีใครรู้ว่าเราโง่

* If you follow a fool, you’re a fool yourself. (Jamaican) -เข้าฝูงหงส์ก็เป็นหงส์ เข้าฝูงกาก็เป็นกา

* The only way to have a friend is to be one. -ถ้าอยากมีเพื่อนก็ต้องทำตัวให้เป็นเพื่อน (รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา)

* Never make a defence or apology before you be excused. (Charles l) -อย่ากินปูนร้อน (อย่าแก้ตัวก่อนถูกกล่าวหา)

 * Neither a borrower nor a lender be. For loan often lose both itself and friends. (William Shakespesre) -ไม่ควรเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ การกู้ยืมทำให้เสียทั้งเงินแล้ะเพื่อน

* Do wrong once and you’ll never hear the end of it. -ทำผิดครั้งเดียว ผู้คนจะพูดถึงไม่มีวันจบสิ้น

* The best way to succeed in life is to act on the advice you give to others. -วิธีที่ดีทีสุดในการสร้างความสำเร็จในชีวิตก็คือปฏิบัติตามคำที่แนะนำผู้อื่น

คำคม, สุภาษิต (อังกฤษ-ไทย)

ธรรมชาติ

Nature is the true law.
ธรรมชาติคือกฎเกณฑ์ที่แท้จริง
Nature does nothing in vain.
ธรรมชาติไม่ทำอะไรให้ล้มเหลว
Nature is more powerful than education
ธรรมชาติมีอำนาจมากกว่าการสั่งสอน อบรม
It takes all sorts to make a world.
โลกย่อมประกอบขึ้นด้วยสรรพสิ่ง หลากหลาย
One half of the world cannot understand the pleasures of the other
คนในโลกครึ่งหนึ่งไม่เคยเข้าใจความสุขของผู้อื่น
World history is the world’s judgement.
ประวัติศาสตร์โลกคือคำตัดสินของโลก
The world is a lamp unto my feet and a light unto my path
โลกคือดวงประทีปที่ส่องสว่างนำทางให้ฉัน
We enter the world alone; we leave it alone.
เรามาอยู่ในโลกโดยไม่มีอะไร และจากไปโดยไม่มีอะไร
Earth has no sorrow that heaven cannot heal.
โลกจะไม่มีคำว่าเสียใจที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยารักษาได้

Half the world knows not how the other half lives.
คนครึ่งโลกไม่ทราบเลยว่าคนอีกครึ่งโลกอยู่กันอย่างไร
No sunshine but has some shadow.
ไม่มีดวงอาทิตย์แต่ก็มีเงา
There is no new thing under the sun.
ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์
Make hay while the sun shines.
จงเอาหญ้ามาตากยามมีแสงอาทิตย์ (น้ำขึ้นให้รีบตัก)
The dog barks in vain at the moon.
หมาเห่าดวงจันทร์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น (พูดในสิ่งสุดวิสัยที่จะทำได้)
The moon does not heed the barking dogs.
ดวงจันทร์ไม่แยแสต่อหมาที่กำลังเห่า
To cry for the moon.
ร้องเอาดวงจันทร์
Two stars keep not their motion in one sphere.
ดาวสองดวงไม่โคจรโดยใช้เส้นทางเดียวกันในห้วงเวหา
Every cloud has a silver lining.
เมฆทุกก้อนย่อมจะมีแสงเงิน
To be under the cloud.
อยู่ภายใต้ก้อนเมฆ
Cloudy mornings turn to clear afternoons.
ยามเช้าที่มือครึ้มจะเปลี่ยนเป็นบ่ายที่สดใส
It never rains but pours.
ไม่ใช่ฝนตกแต่ฝนมันเทลงมา (พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก)
Everything is good in its season.
ทุกสิ่งย่อมเหมาะสมตามฤดูกาลของมัน
A good winter brings a good summer.
ฤดูหนาวที่สบายย่อมนำฤดูร้อนที่สบายมาด้วย
Praise the ocean but keep the land.
จงสรรเสริญทะเลเถิด แต่อยู่บนบก
The sea refuses no rivers.
ทะเลไม่เคยปฏิเสธแม่น้ำสายใด

In a calm sea, every man is a pilot.
ยามทะเลที่สงบ ทุกคนเป็นคนนำทาง
All the rivers run into the sea; yet the sea is not full.
แม่น้ำทุกสายไหลลงสู่ทะเล แต่ทะเลไม่เคยเต็ม (ทะเลไม่เคยอิ่มน้ำ)
Follow the river and you will get to the sea.
จงตามลำน้ำไปเถิดท่านก็จะถึงทะเล
Little boat should keep near shore.
เรือเล็กควรแล่นใกล้ฝั่ง
It is an ill wind that blows nobody good.
มันคือลมร้ายหากพัดมาแล้วไม่ช่วยทำให้ใครดีขึ้นมาได้
Every wind is ill to a broken ship.
ลมทุกประเภทไม่ดีกับเรือที่อับปาง
After a storm comes a calm.
หลังพายุร้ายก็จะมีลมสงบ
No smoke without fire.
ไม่มีควันที่ไหนจะปราศจากไฟ
Make no fire; raise no smoke.
ไม่ก่อไฟก็ไม่ต้องทำให้เกิดควัน
Fire proves gold, adversity men
ความร้อนทดสอบทองคำ ความทุกข์ทดสอบคน
Oaks may fall when reeds stand the storm.
ต้นโอ๊คอาจโค่นล้มขณะที่ต้นอ้อต้านพายุได้
To cut the grass from under a person’s feet.
ตัดหญ้าใต้ฝ่าเท้าผู้อื่น
No rose without a thorn.
ไม่มีกุหลาบใดที่ปราศจากหนาม
Forbidden fruit is always sweet.
ผลไม้ที่หวงห้ามมักมีรสหวานเสมอ
Early ripe, early rotten.
สุกก่อนเน่าก่อน

เวลาและโอกาส

Time is money.
เวลาเป็นเงินเป็นทอง
Time and tide wait for no man.
เวลาและสายน้ำไม่รอคอยใคร
There is a time for all thing.
มีเวลาสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง
Time is a great physician.
เวลาเป็นผู้เยียวยาที่วิเศษ
Time brings every thing.
เวลาย่อมนำทุกสิ่งทุกอย่างไป
Time and thinking tame the strongest grief.
เวลาและการคิดคำนึงช่วยผ่อนคลายความเศร้าอย่างรุนแรงลงไปได้
Let bygones be bygones.
แล้วก็แล้วกันไป
Take all the swift advantage of the hours.
จงหากำไรอย่างรีบด่วนจากเวลานี้
An hour of pain is as long as a day of pleasure.
หนึ่งชั่วโมงแห่งความขมขื่นยาวนานเท่ากับหนึ่งวันแห่งความสุข
Never put off till tomorrow what may be done today.
อย่าผัดวันไปถึงพรุ่งนี้ในสิ่งที่ท่านทำได้ในวันนี้
Procrastination is the thief of time.
การผัดวันประกันพรุ่งเป็นขโมยแห่งเวลา
Past cure, past care.
ปล่อยปละละเลยจนสายเกินแก้
Study the past, if you would divine the future.
จงศึกษาอดีตหากพอจะทำนายอนาคตได้
Prepare today for the needs of tomorrow.
จงเตรียมพร้อมเสียวันนี้สำหรับภาระที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้
Time is precious, but truth is more precious than time.
เวลาเป็นของมีค่าแต่ความจริงมีค่ามากกว่าเวลา

Never rely on the glory of the morning or on the smile of your mother-in-law.
อย่าไว้ใจต่อความแจ่มใสของยามเช้า หรือรอยยิ้มของแม่ยาย
The darkest hour is before the dawn.
เวลาที่มือที่สุดย่อมมาก่อนเวลาที่สว่างสดใส
Put off the devil hours as long as you can.
จงเลื่อนกำหนดเวลาที่เลวร้ายออกไป ให้นานเท่าที่จะทำได้
The longest day must have an end.
วันที่ยาวนานย่อมมีการสิ้นสุด
The night is no mane’s friend.
กลางคืนไม่ได้เป็นเพื่อนกับผู้ใด
The evening crowns the day.
ตอนเย็นเป็นสุดยอดของวัน
Better late than never.
มาสายยังดีกว่าไม่มาเสียเลย
It is never too late to mend.
ไม่สายเกินที่จะแก้ไข
Never too late to turn.
ไม่สายเกินที่จะกลับตัว
What will be, will be.
อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิด
Other times, other manners.
ต่างวาระ ต่างนิสัย
By timely mending saves much spending.
การซ่อมเสียทันเวลาย่อมประหยัดค่าใช้จ่าย
Dally not with money or women.
อย่าเสียเวลาในเรื่องเงินหรือสตรี
One good turn deserves another.
โอกาสดีสักครั้งย่อมมีผลต่อครั้งต่อไป
Opportunity makes the thief.
โอกาสก่อให้เกิดขโมย
Christmas comes but once a year.
คริสต์มาสมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น
Circumstances alter cases.
สิ่งต่าง ๆ ย่อมเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
Don’t cross the bridge till you get to it.
อย่าข้ามสะพานจนกว่าถึงสะพานก่อน (อย่าตีตนไปก่อนไข้)
Lost time is never found again.
เวลาที่เสียไปแล้วจะเรียกคืนไม่ได้
Wealth brings opportunity.
ความมั่งคั่งนำมาซึ่งโอกาส
It is too late to grieve when the chance has already passed.
มันสายเกินไปที่จะมัวโศกเศร้าเมื่อโอกาสผ่านไปแล้ว
เพื่อน

A friend in need is a friend indeed.
เพื่อนในยามจำเป็นคือเพื่อนแท้
A friend to everybody is a friend to nobody.
เพื่อนที่เป็นเพื่อนกับทุกคน จะไม่เป็นเพื่อนกับใคร
Have but few friends though many acquaintances.
จงมีเพื่อนเพียงน้อยคน แม้จะสนิทสนมกับหลายคนก็ตาม
Friends are like fiddle-strings;they must not be screwed too tight.
เพื่อนก็เปรียบเสมือนสายซอ อย่าขันให้แน่นเกินไปนัก
A friend is another self.
เพื่อนก็คือตัวเราอีกคนหนึ่ง
Friends are thieves of time.
เพื่อนคือผู้ขโมยเวลา
A friend is not so soon gotten as lost.
หาเพื่อนยากกว่าเสียเพื่อน
Friendship cannot stand always on one side.
มิตรภาพยืนยงอยู่ไม่ได้หากมีเพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
A friend is one who dislikes the same people that you dislike.
เพื่อนคือบุคคลที่ไม่ชอบคน ๆ เดียวกันกับที่เราไม่ชอบ
He is good friend that speaks well of us behind our backs.
เพื่อนดีคือผู้ที่พูดถึงแต่สิ่งดีงามของเรายามลับหลัง
Friendship should not be all on one side.
มิตรภาพไม่ควรที่จะอยู่ข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งหมด
To like end dislike the same things that is indeed true friendship.
ความชอบและไม่ชอบในสิ่งเดียวกัน ก็คือลักษณะของความเป็นมิตรแท้
A man is known by the company he keeps.
ดูลักษณะคนจากเพื่อนที่เขาคบด้วย
Familliarty breeds contempt.
ความคุ้นเคยก่อให้เกิดการเหยียดหยาม
Never trust a friend who deserts at a pinch.
อย่าไว้ใจเพื่อนที่หนีเอาตัวรอดยามคับขัน
There is a scarity of frinendship, but not of friends.
ความเป็นเพื่อนหาได้ยาก แต่เพื่อนหาได้ไม่ยากนัก
When two friends have a common purse, one sings and the other weeps.
เมื่อเพื่อนสองคนใช้กระเป๋าเงินร่วมกัน อีกคนหนึ่งดีใจอีกคนหนึ่งเสียใจ
Trust not a new friend nor an old enemy.
อย่าไว้ใจเพื่อนใหม่หรือศัตรูดั้งเดิม
When I lend I am a friend, when I ask I am a foe.
เมื่อฉันให้ยืมฉันเป็นเพื่อน เมื่อฉันคือ อริ
We can live without our friens, but not withont our neighbours.
เรามีชีวิตอยู่โดยไม่มีเพื่อนได้ แต่ไม่ใช่ปราศจากเพื่อนบ้าน
Old friends and old wine are best.
เพื่อนเก่าและเหล้าเก่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด
Speak well of your friend, for your enemy say nothing.
จงพูดถึงเพื่อนในทางที่ดี สำหรับศัตรูจงอย่าพูดอะไรทั้งสิ้น
Better an open enemy than a false friend.
เป็นศัตรูกันอย่างเปิดเผย ดีกว่าเป็นเพื่อนที่ทรยศ
An enemy’s mouth seldom speaks well.
ปากศัตรูน้อยนักจะพูดสิ่งดีงาม
Trust not an old enemy.
อย่าไว้ใจศัตรูเก่า
Little friends may prove to be great friends.
มิตรที่ต่ำต้อยอาจจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นที่สำคัญได้
Friendship is in danger if a woman interferes.
มิตรภาพถึงคราววิบัติหากมีสตรีมายุ่งด้วย
Friends are rare for the good reason that men are not common.

เพื่อนได้ยากเนื่องจากเหตุว่าคนมีอะไรไม่เหมือนกัน
Better be alone than in bad company.
อยู่คนเดียวยังดีกว่าอยู่กับเพื่อนเลว
Two is company; three is none.
สองคนเป็นเพื่อนกันได้ สามคนจะไม่มีความเป็นเพื่อน

ความรัก

Love is blind.
ความรักทำให้ตาบอด
Love is a many-splendored thing.
รักเป็นสิ่งรุ่งโรจน์ในหลายสถาน
It’s love that makes the world go round.
รักนั่นเองที่ทำให้โลกอลเวง
Every man is a poet when he is in love.
ทุกคนจะเป็นกวีเมื่อตกอยู่ในห้วงรัก
Love is indefinable.
รักนั้นหาคำอธิบายไม่ได้
Love is a malady without a cure.
ความรักเป็นโรคที่ไม่มียาแก้
Love is the true price of love.
รักคือค่าที่แท้จริงของรัก
Love and cough cannot hide.
ความรักและภาษารักปกปิดไม่ได้
Love begets love.
รักนำมาซึ่งรัก
Love’s but the fragility of the mind.
ความรักเป็นเพียงความอ่อนแอของจิตใจ
Love’s tongue is in his eyes.
ดวงตาคือสื่อของความรัก (ในยามรัก แม้ตาก็พูดกันได้)
Love looks not with the eye, but with the mind.
ความรักไม่ใช่ดูกันด้วยตา แต่ด้วยใจ
Loving comes by looking.
ความรักเกิดจากการดูด้วยตา
Absence sharpens love, presence strengthens it.
การจากกันทำให้รักซาบซึ้ง การอยู่ด้วยกันทำให้รักมั่นคง
Absence makes the heart grow fonder.
การจากกันทำให้หัวใจเปี่ยมด้วยความเสน่หายิ่งขึ้น
Hot love is soon cold.
รักเร็ว จางเร็ว (รักง่าย หน่ายเร็ว)
Love is not pleasure; unless it is secret.
ความรักไม่มีความสุขสนชื่นอีกต่อไป เว้นแต่มันยังเป็นความลับอยู่
Love ceases to be a pleasure when it ceases to be a secret.
รักจะหมดสิ้นความสุขสดชื่น เมื่อรักนั้นไม่เป็นความลับอีกต่อไป
Love rules without sword, binds without cord.
รักอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ดาบ ผูกมัดได้โดยไม่ต้องอาศัยเชือก
Eternity is in love with the productions of time.
รักจะยื่นยงอยู่ได้ชั่วนิรันดร ก็ด้วยอาศัยเวลา
Absence from whom we love is worse than death.
การพลัดพรากจากผู้เป็นที่รักนั้นร้ายเสียยิ่งกว่าความตาย
Far from eye, far from heart.
ลับตาก็เปลี่ยนใจ
Love is the wisdom of the fool and the folly of the wise.
ความรักเป็นความสุขของคนโง่และเป็นความเขลาของคนฉลาด
He who has never loved has never lived.
ผู้ที่ไร้รักเสมือนไร้ชีวิต
To love and to be loved is the greatest happiness of existence.
การรักและมีคนรักคือความสุขทิ่ยิ่งใหญ่ของการมีชีวิตอยู่
Love conquers all.
รักชนะอุปสรรคทั้งมวล
Love me,love my dog.
รักฉันก็รักหมาฉันด้วย
The first sign of love is the loss of wisdom.
อาการขั้นต้นของรักคือหมดสิ้นความสุขุม
All is fair in love and war.
ทุกอย่างย่อมดีงามเมื่อเกี่ยวกับความรักและสงคราม
All mankind loves a lover.
มนุษย์ทั้งหลายย่อมรักผู้ที่ตนรัก
Love is sunshine; hate is shadow.
ความรักเหมือนทิวา ความชังเหมือนราตรี
To be beloved is above all bargains.
การมีรักย่อมอยู่เหนือการต่อรองใด ๆ
A man has choice to begin love,but not to end it.
คนย่อมมีโอกาสที่จะริรัก ไม่ใช่ล้มเลิก
Love is like the measles we all have to go through it.
ความรักเหมือนโรคหัด เราทุกคนต้องเป็น
Love is strong as death; jealousy is cruel as grave.
ความรักมั่นคงดุจความตาย ความหึงหวงทารุณเช่นหลุมฝังศพ
Of soup and love, the first is the best.
ระหว่างอาหารกับความรัก อย่างแรกดีที่สุด
The soul is not where it lives, but where is love.
วิญญาณไม่ได้สิงสู่ในที่ที่มันควรอยู่ แต่มันจะอยู่ที่ที่ความรักสถิต
Many waters cannot quench love,neither can the floods drown it.
แหล่งน้ำใด ๆ ไม่อาจทำให้รักสลายได้ แม้สายน้ำจะหลากท่วมท้นก็ตาม
Speak low if you speak love.
ถ้าจะพูดเรื่องรักกันขอให้พูดกันค่อยๆ
Fanned fires and forced love never did well.
ไฟที่อาศัยการพัดเป่าและรักที่ถูกบังคับจะยั่งยืน
They that lie down for love should rise for hunger.
ผู้ที่ยอมสยบกายลงเพื่อรัก จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหิวโหย
Love and business teach eloquence.
ความรักและธุรกิจทำให้คนช่างพูด
Open rebuke is better than secret love.
ติเตียนกันในที่เปิดเผยดีกว่ารักกันในที่ลับ
Kiss and be friends.
จูบกันและเป็นเพื่อน
Kisses are keys.
จูบเป็นกุญแจนำทาง
Do not make me kiss, and you will not maker me sin.
อย่าทำให้ฉันต้องจูบ แล้วเธอจะไม่ทำให้ฉันมีบาป
Friendship often ends in love; but love in friendship never.
มิตรภาพมักจบลงด้วยความรัก แต่ความรักไม่เคยจบลงด้วยมิตรภาพ
Love comes in at the window and goes out at the door.
ความรักเข้าทางหน้าต่างออกทางประตู
Love lives in cottages as well as in courts.
ความรักมีอยู่ในกระท่อมเช่นเดียวกับในราชสำนัก
Love makes one fit for any work.
ความรักทำให้คนกระชุ่มกระชวย สำหรับงานทั้งหลาย
Love will find a way.
รักย่อมมีทางออกของมัน
They love too much that die for love.
เขารักกันมากเกินไป เลยต้องตายเพราะรัก
Love me little, love me long.
รักฉันน้อย ๆ แต่รักฉันให้นาน ๆ
The course of true love never runs smooth.
รักแท้ย่อมมีอุปสรรค
Love and jealousy are seldom separated.
ความรักมักคู่กับความหึงหวง

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: